Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rohelise kooli programm

 
rk1.png
          
Roheline kool1.jpg
 
Meie lasteaed liitus programmiga september 2016a.   
 
Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele - seal osaleb üle  70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE), Taanis.  UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.  Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/
 
FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid
 
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi. 
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega. 
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi. 
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele. 
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa. 
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest,  õppima neist ja üksteist toetama. 
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi. 

Rohelise kooli programm  Eestis

  • ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile  juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.
  • Programmis osalemist toetab  Tallinna Keskkonnaamet.
 Rohelise kooli programmi peamine saavutus
 
Programmi suurim saavutus on kahtlemata fakt, et selle tulemusena kasvab põlvkond põlvkonna järel jätkusuutlikult mõtlevaid keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.
 
rk.png
 
Rohelise kooli programmi teemad:
 
Elurikkus ja loodus 
Kliimamuutused
Energia
Globaalne kodakondsus 
Tervis ja heaolu 
Meri ja rannik
Prügi 
Kooliõu
Transport
Jäätmed
Vesi
 
*Igal õppeaastal käsitletakse süvendatult kolme teemat, millest üks on kohustuslik.
 
 
 
Liina Kala
liina.kala@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud 16.04.2021