Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Kristiine Lasteaia tervisedendus

Tallinna Kristiine Lasteaia tervisedendus

Tallinna Kristiine Lasteaed on liitunud tervist edendavate lasteaedade programmiga 2011.a.

Lasteaia tervisedenduslikud  tegevused on lõimitud rühmade õppeaasta tegevuskavadesse. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes järgitakse  terevisedenduslikke põhimõtteid:

  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel;
  • lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
  • lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Tervist edendava lasteaiana arvestame oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu lasteaia personal püüab luua eeldusi ja tingimusi, mis toetaksid laste ja personali heaolu ning tervist. Ühelt poolt on koolieelsel lasteasutusel seadusandlusest tulenevad kohustused, teiselt poolt ka parimad võimalused laste tervise edendamiseks ning haiguste ennetamiseks. Laste tervise edendamine on laste füüsilise ja vaimse tervise väärtustamine, võimaldamine ja ennetustöö. See on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu on võimalik parandada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist ja riske.

Tervist edendavad sekkumised on loodud selleks, et:

  • luua lastele tervislik ja turvaline sotsiaalne- ja füüsiline keskkond,
  • parandada laste vajadustest lähtuvate tervishoiu-, tervise-, sotsiaal- jt teenuste kättesaadavust,
  • suurendada/parendada teadmisi ja oskusi tervislikust eluviisist ning motiveerida tervislikke eluviise järgima.

Tervise edendamise  juhtimiseks  on Tallinna Kristiine Lasteaias moodustatud tervisemeeskond, mille juht  ja liikmed sh lapsed, valitakse õppeaasta alguses üheks aastaks.
Tegevuste rakendamise aluseks on lasteaia arengukava, õppekava, tegevuskava ning tervisedenduse tegevuskava. 

Lasteaias pööratakse tähelepanu laste toidule, toitumisharjumiste kujundamisele, liikumisele, liikluskasvatusele, riskide ennetamisele.

Hommiku- ja lõunatoidu korra vahel on igapäevane vitamiini- amps. Lastele õpetakse toidu serveerimist ja laua katmist. Toidukavas järgitakse toitlustamise nõudeid, arvestatakse söömisajaga ja toidukordade vahe pikkusega.

Lasteaial on oma liiklusrada, mida kasutatakse õppetöös sihipäraselt.

Lastel on piisavad võimalused liikumiseks, toimivad iganädalased planeeritud liikumistegevused. Lasteaial on oma spordiväljak.

Koostöös lapsevanematega toimuvad tervisliku toitumise- ja spordipäevad.

Lasteaias töötab psühholoog ja logopeed.

Lasteaias on koostatud kriisimeeskond, kes kontrollib regulaarselt lasteaia siseruume ja õueala.

Tervisedenduse tegevuskava 2020-2023
Terviseedendus Uus tegevuskava 2024-2027.pdf

Vanemad tegevused
Jaanuar 2016 lapsed hindasid menüüd, millega saab tutvuda siin (pdf)
2015-2016 õa Kristiine lasteaia tervisedenduse tegevuskavaga saab tutvuda siin (pdf)

2013-2014 õa  Tervisedendust toetavate tegevuste kokkuvõtted sept.-dets. 2013.a. (pdf), dets.2013-märts 2014.a. (pdf)

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

[email protected]

Viimati muudetud 14.06.2024