Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vabatahtliku Daniele lasteaiaprojekt "Lastele punktkirja tutvustamine"

Vabatahtliku Daniele lasteaiaprojekt "Lastele punktkirja tutvustamine"

Tallinna Kristiine Lasteaias võtsid vanemad rühmad osa vabatahtliku Daniele läbiviidud projektist, mille eesmärk oli harida neid erinevat tüüpi pimedatest ja punktkirja hindamatust rollist nägemispuudega inimeste lugemise võimaldamisel.

Terve nädala jooksul tegelesid lapsed erinevate sensoorsete ja visuaalsete mängudega, mille eesmärk oli tutvustada neile punktkirja. Nad uurisid erinevaid pimeduse tüüpe ning õppisid punktkirjasüsteemis tähti ära tundma ja kirjutama. Üks tegevus hõlmas punktkirjatähtede ära arvamist lihtsalt neid puudutades, samas kui teine mäng oli bingo punktkirjaversioon, kus lapsed pidid aru saama, millised ladina tähed vastavad minu kotist välja võetud punktkirjatähtedele.
Inspiratsioon selle projekti jaoks pärines 21. veebruaril tähistatud riiklikust punktkirjapäevast Itaalias. See iga-aastane pidustus tuletab meelde punktkirja tähtsust nägemispuudega inimeste juurdepääsetavuse ja kaasatuse edendamisel. Itaalia vabatahtlikuna sain motivatsiooni seda tähtsust Eesti lastega jagada.
Nädala tipphetk oli näha laste põnevust ja entusiasmi, kui nad erinevates tegevustes osalesid. Alates innukatest punktkirjatähtede lahti mõtestamise katsetest kuni interaktiivsetes mängudes osalemiseni oli ilmne nende otsustavus õppida ja uurida midagi uut. Oli uskumatult meeldiv näha nende huvi punktkirja mõistmise ja omaksvõtmise vastu.
Olen väga tänulik õpetajate toetuse ja koostöö eest kogu projekti vältel. Vaatamata keelebarjäärile tagasid nad, et iga laps saaks täiel määral osaleda ja tegevustest aru saada. Nende pühendumus mängisid projekti õnnestumises otsustavat rolli.
Kokkuvõtteks võib öelda, et see projekt oli väärtuslik võimalus sisendada lastesse empaatiat, mõistmist ja kaasatust. Lastele punktkirja tutvustamisega ei edenda me mitte ainult kirjaoskust, vaid edendame ka aktsepteerimise ja juurdepääsetavuse kultuuri kõigi inimeste jaoks, olenemata nende võimetest.

At Tallinna Kristiine Lasteaed, the older classes took part in my project aimed at educating them about different types of blindness and the invaluable role braille plays in enabling individuals with visual impairments to read.

Throughout the week, the children engaged in various sensory and visual games designed to introduce them to braille. They explored different types of blindness and learned how to recognize and write letters in the braille system. One activity involved guessing braille letters just by touching them, while another game was a braille version of bingo, where the children had to understand which Latin letters corresponded to the braille letters I extracted from a bag.
The inspiration for this project came from National Braille Day in Italy, observed on February 21st. This annual celebration serves as a reminder of the importance of braille in promoting accessibility and inclusivity for visually impaired individuals. As an Italian volunteer, I was motivated to share this significance with the children in Estonia.
The highlight of the week was witnessing the children's excitement and enthusiasm as they engaged in the various activities. From eagerly attempting to decipher braille letters to participating in the interactive games, their determination to learn and explore something new was evident. It was incredibly fulfilling to see their interest in understanding and embracing braille.
I am very thankful for the support and collaboration of the teachers throughout the project. Despite the language barrier, they ensured that every child could fully participate and understand the activities. Their dedication and commitment played a crucial role in making the project a success.
In conclusion, this project served as a valuable opportunity to instill empathy, understanding, and inclusivity in kids’ minds. By introducing children to braille, we are not only promoting literacy but also fostering a culture of acceptance and accessibility for all individuals, regardless of their abilities.Kristiine lasteaia vabatahtlik
Daniele