Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vabatahtlik Amelie

Vabatahtlik Amelie

SANA Erasmus+.jpgEstYES-logo-1-300x183 (1).png

Eelmisel õppeaastal otsustasime kirjutada projekti Euroopa Solidaarsuskorpuse  programmi, mille raames on võimalik pakkuda Eoroopa noortele vabatahtlikku teenistust meie lasteaias. Projekt sai kinnituse ning saime jätkata vabatahtliku otsingutega. Tegime koostööd koordineeriva organisatsiooniga EstYes,  kes saatis meile erinevaid taotlusi noorte poolt, et leida meile see õige. Meile parimaks osutus Amelie Moraweitz (edaspidi Ami), kes tuleb Austriast. Ta on kevadel värskelt kooli lõpetanud 18-aastane noor. Meile jäi ta silma oma aktiivsusega ja eelneva kogemusega laagrikasvatajana. Lisaks oli tema armas soov näha vaid rõõmu laste silmades.

IMG_20201012_093732.jpg

Ami on seniks meie lasteaias end mõnusalt sisse seadnud. Tema “kodurühmaks” on Naksitrallid, kuid aeg-ajalt liitub ta ka teiste rühmadega. Lühikese ajaga oleme õppinud, et Ami on väga südamlik, õpihimuline, vastutustundlik ja innukas. Järgnevalt on Ami lühidalt endast kirjutanud (tõlge all):

My first month in Kristiine Kindergarten

 

My name is Ami and I have been a volunteer in Kristiine Kindergarten for around a month now. I already had some experience since I am a youth group leader in Vienna, my hometown, but I never had the chance to see, how it is to work with children on a daily base. Therefor I am really grateful for the opportunity of working in a kindergarten and being part of children’s (social) education instead of only their free time. I love to prepare some lessons for and to share parts of my culture with them. It is always great to see, how much they enjoy new games. All the activities and events brought a lot of joy to me and I am excited for the next months. I am looking forward to learning even more and hopefully also teach or share some information.

Let’s hope for many awesome memories, that we can look back to with a smile on our face!

 

Minu esimene kuu Kristiine Lasteaias

Minu nimi on Ami ja olen nüüd umbes kuu aega olnud vabatahtlik Kristiine Lasteaias. Mul oli juba kogemusi, kuna olen oma kodulinnas Viinis noortegrupi juht, kuid mul polnud kunagi võimalust näha, kuidas on lastega igapäevaselt töötada. Seetõttu olen tõesti tänulik võimaluse eest töötada lasteaias ja olla osa laste (sotsiaalsest) haridusest, mitte ainult nende vabastajast. Mulle meeldib valmistada ette mõningaid õppetegevusi ja jagada nendega oma kultuuri. Alati on tore näha, kui palju nad uutest mängudest rõõmu tunnevad. Kõik tegevused ja üritused pakkusid mulle palju rõõmu ja olen põnevil järgmisteks kuudeks. Ootan veel rohkem õppimist ja loodetavasti saan veel lisaks õpetada või jagada oma teadmisi.

Loodame paljudele ägedatele mälestustele, millele saame naeratus näol tagasi vaadata! 

 Mõned pildid meie tegemistest

IMG_20201009_083720.jpg

 IMG_20201026_104034.jpg

Amelie oma kogemusest meie lasteaias

 

Meil oli suur rõõm vastu võtta sel aastal vabatahtlik Amelie (Austriast), kes sai osa meie igapäeva tegemistest, üritustest ning sai nägemuse meie haridussüsteemist. Ami oli meiega 9 kuud ning nüüdseks on läinud tagasi kodumaale, et jätkata õpinguid valides just lastega seotud erialad. Meie hoiame talle pöialt ja ootame teda alati tagasi külla.

Järgnevalt on ta kirjutanud oma aastast (tõlge all):

 

I am Ami, a nineteen-year-old from Austria, who started their year of voluntary work after graduating high school. I chose the work in the kindergarten, since I knew I would enjoy because of my experience as a youth group worker.

Due to my previous work with children and youngsters, I had some expectations and images. However, soon they changed since I found out, that the Estonian education system differs from the Austrian one and so do the children. In my eyes the children here seem to have more factual and emotional knowledge than in Austria. This is probably caused by the fact, that they start learning things like basic math and letter at an early age while the kindergarten in Vienna, as far as I remember, are more focused on free playtime. I learned to appreciate and question different aspects of both systems. Also, most of the time the way they interact with each other seems more mature as well.

I do not know, how much goes back to the general curriculum and what is reasoned by the projects and methods of the different teachers. I experienced it as really interesting and are grateful for the chance to see different styles of teaching and to try some of the techniques myself.

I had a lot of fun sharing my knowledge, culture and traditions with the children and to show them new games, to prepare lessons for them. And whenever I saw them smiling and enjoying these activities it made me genuinely happy. Besides that, I had the chance to take part in kindergarten activities and projects such as the teachers play in December and the celebration on Independence Day.

I enjoyed my time in the TallinnaKristiineLastead a lot and I am very happy grateful for all the memories and experience I collected. What inspired me to try going a similar way and to choose a school for further education about the work with children.

 

Olen Ami, üheksateistkümneaastane austerlane, kes alustas vabatahtliku töö aastat pärast keskkooli lõpetamist. Valisin töö lasteaias, kuna teadsin, et naudin seda tänu oma kogemusele noorte rühma töötajana.

Tänu varasemale tööle laste ja noortega olid mul mõned ootused ja ettekujutused. Kuid varsti need muutusid, kuna sain teada, et Eesti haridussüsteem erineb Austria omast ja samamoodi erinevad ka lapsed. Minu silmis näib siin lastel olevat rohkem faktilisi ja emotsionaalseid (sotsiaalseid) teadmisi kui Austrias. Selle põhjuseks on ilmselt asjaolu, et nad hakkavad varajases eas õppima selliseid asju nagu matemaatika ja tähed, samal ajal kui Viini lasteaed on minu mäletamist mööda rohkem keskendunud vabale mänguajale. Õppisin hindama ja seadma kahtluse alla mõlema süsteemi erinevaid aspekte. Samuti enamasti näib küpsem ka see, kuidas nad (Eesti lapsed) omavahel suhtlevad.

Ma ei tea, kui palju tuleneb õppekavast ja mis erinevate õpetajate projektidest ja meetoditest. Kogesin seda tõeliselt huvitavana ja olen tänulik võimaluse eest näha erinevaid õpetamisstiile ja ise mõnda tehnikat proovida.

 

Mul oli väga lõbus jagada lastele oma teadmisi, kultuuri ja traditsioone ning neile uusi mänge näidata, neile tunde ette valmistada. Ja alati, kui nägin neid naeratamas ja neid tegevusi nautimas, tegi see mind tõeliselt õnnelikuks. Peale selle oli mul võimalus osaleda lasteaia tegevustes ja projektides, näiteks õpetajate näidend detsembris ja iseseisvuspäeva pidustused.

Nautisin oma aega Tallinna KristiineLasteaias palju ja olen väga õnnelik tänulik kõigi kogutud mälestuste ja kogemuste eest. See inspireeris mind proovima minna samalaadset teed ja valima kooli edasiseks hariduseks tööks lastega.

25.01.2021 Ami sünnipäev.jpgAmelie vabariigi aastapäeval.jpgAmelie Haapsalus.jpg

 Liis Leppmaa

Naksitrallide rühma õpetaja

 

Viimati muudetud 14.06.2021