Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kristiine Linnaosa Valitsus

Kristiine Linnaosa Valitsus

Aadress Metalli tn 5, 10615 Tallinn
Telefon 645 7100
E-post [email protected] 
Registrikood 75014238
Linnaosa vanem Renata Lukk


Kristiine Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mis:
 • teenindab Kristiine elanikke ja ettevõtjaid
 • osutab avalikke teenuseid
 • arendab linnaosa, selle tõmbekeskusi ja asumeid
 • tagab taristu toimimise
Tööaeg ja vastuvõtt

Kristiine Linnaosa Valitsus on avatud 
E 8.15–18.00
T–N 8.15–17.00
R 8.15–16.00
lõuna E–R 13.00–14.00

 

Struktuur

Linnaosa vanem Renata Lukk

Juhtkond
Kantselei
Rahvastikuregistri sektor
Linnamajanduse osakond
Vaba aja sektor
Sotsiaalhoolekande osakond

Hallatav asutus Kristiine Tegevuskeskus

Kogu Kristiine Linnaosa Valitsuse struktuur

Komisjonid

Eluasemekomisjoni koosseis

Ettevõtluskomisjoni koosseis ja põhimäärus

Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis

Toetuse „Hoovid korda“ taotluste hindamise komisjoni koosseis

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise komisjoni koosseis

Parkimisrajatiste komisjoni koosseis ja põhimäärus

Kristiine linnaosa eakate nõukogu koosseis ja põhimäärus

Linnaosakogu

Linnaosakogu toetab ja mõjutab kohaliku kogukonna elu ja linnaosa arengut. Linnaosakogu:

 • osaleb kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia kujundamisel, esitades seisukohti, arvamusi ja ettepanekuid
 • annab arvamuse linna eelarvele
 • võtab seisukoha kõigis küsimustes, mis puudutavad omavalitsuse toimimist linnaosa territooriumil või kohalikku elukorraldust ning teeb õigusaktides sätestatud ulatuses ettepanekuid
 • kooskõlastab planeeringuid, kujundades selle kaudu linnaruumi
 • teeb linnavolikogule või linnavalitsusele algatusi kohaliku elu küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks

Tutvu Kristiine linnaosakoguga.

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Teenused ja toetused

Linnaosavalitsuse teenused ja toetused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Sotsiaalhoolekanne
Perekond ja rahvastik

Populaarsemad teenused ja toetused 
Koolitoetus
Lapsehoiutoetus
Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks
Toimetulekutoetus
Sünnitoetuse andmine
Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris
Mittetulundustegevuse toetus

Mittetulundustegevuse toetamine

Kristiine Linnaosa Valitsuse mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosolekud toimuvad  2024. aastal 19. veebruaril, 15. aprillil, 10. juunil, 09. septembril ja 18. novembril.

Koosolekul vaadatakse läbi taotlused, mis on esitatud vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Vastutav ametiisik on nõunik Tatjana Sommer (tel 645 7105, [email protected]). 

Loe toetuse andmise kohta.

Alates 2013. aastast jagatud toetusi vaata iseteeninduskeskkonnast

Toetused aastal 2012

Toetused aastal 2011

Toetused aastal 2010

Toetused aastal 2009

Toetused aastal 2008

Toetused aastal 2007

Toetused aastal 2006

Toetused aastal 2005

Tööpakkumised ja praktika

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust posti või e-posti teel. Kristiine Linnaosa Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Lea Albert. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord. taotlus õppeasutuse praktika juhend akadeemiline õiend CV (soovi korral kasuta antud vormi)

Riigihanked

Kristiine Linnaosa Valitsuse riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid

Tallinna hankekord

Hankeplaanid
2023. aasta hankeplaani kinnitamine
2023. aasta hankeplaani muutmine
2023. aasta hankeplaani muutmine, käskkiri
2023. aasta hankeplaani kinnitamine
2022. aasta hankeplaani kinnitamine. Lisa
2022. aasta hankeplaani kinnitamine
2022. aasta hankeplaani kinnitamine. Lisa
2021. aasta hankeplaani kinnitamineLisa
2020. aasta hankeplaani muutmine. Lisa  (detsember)
2020. aasta hankeplaani muutmine, käskkiri (detsember)
2020. aasta hankeplaani muutmine
2020. aasta hankeplaani kinnitamine
Kristiine Linnaosa Valitsuse 2020. aasta  hankeplaan (muudetud kujul)
Kristiine Linnaosa Valitsuse 2020. aasta hankeplaan

Arhiiv

Hankekord
Hankekorra täiendamine
Kristiine linnaosa ajalehe "Kristiine Leht" kirjastamine, trükkimine ja levitamine
Laste mänguväljakute rajamine Kristiine linnaossa 2008. aastal

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Praegu sellised teated puuduvad.
Õigusaktid

Kristiine linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus
Kantselei põhimäärus
Linnamajanduse osakonna põhimäärus
Sotsiaalhoolekande osakonna põhimäärus

Kristiine Linnaosa Valitsuse videovalvesüsteemi kasutamise kord aadressil Metalli 5
 

Viimati muudetud 17.06.2024