Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kristiine linnaosa ajalehe "Kristiine Leht" kirjastamine, trükkimine ja levitamine

RIIGIHANKE KUULUTUS

 Kristiine Linnaosa Valitsus (registrikood 75014238) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Kristiine linnaosa ajalehe „Kristiine Leht“ kirjastamine.

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

21. november 2011

Riigihanke nimetus

Kristiine linnaosa ajalehe „Kristiine Leht“ kirjastamine

Riigihanke lühiiseloomustus

Kristiine linnaosa ajalehe kirjastamise 11 (üksteist) korda aastas, v.a juulikuus. Tõlkimine, küljendamine, korrektuur, reklaami avaldamine, lõppviimistlus.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Madalam hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

21. november 2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

25. november 2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi.

Registrikood.

Kontaktandmed:

aadress, telefon, e-posti aadress.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Martin Gasman

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär

+372 645 7103, +372 528 7648,

martin.gasman@tallinnlv.ee

 

 RIIGIHANKE KUULUTUS

 Kristiine Linnaosa Valitsus (registrikood 75014238) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Kristiine linnaosa ajalehe „Kristiine Leht“ trükkimine.

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

21. november 2011

Riigihanke nimetus

Kristiine linnaosa ajalehe „Kristiine Leht“ trükkimine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

11 korda aastas, v.a juulikuus, ilmuva Kristiine linnaosa ajalehe trükkimine: trükiarvuga 16 300, ajalehepaberile A 3 formaadis, 4 värvi trükis, 12 lehekülge, millest 8 eesti keeles ja 4 vene keeles

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

21. november 2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

25. november 2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi.

Registrikood.

Kontaktandmed:

aadress, telefon, e-posti aadress.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Martin Gasman

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär

+372 645 7103, +372 528 7648,

martin.gasman@tallinnlv.ee

 

 RIIGIHANKE KUULUTUS

 Kristiine Linnaosa Valitsus (registrikood 75014238) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Kristiine linnaosa ajalehe „Kristiine Leht“ levitamine.

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

21. november 2011

Riigihanke nimetus

Kristiine linnaosa ajalehe „Kristiine Leht“ levitamine

Riigihanke lühiiseloomustus

 

11 korda aastas, v.a juulikuus, ilmuva 12 leheküljelise Kristiine linnaosa ajalehe 15 900 eksemplari levitamine/pimepostitus Kristiine linnaosa era- ja juriidiliste isikute postkastidesse ja 400 eksemplari toimetamine Kristiine Linnaosa Valitsuse haldushoonesse

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

21. november 2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

25. november 2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi.

Registrikood.

Kontaktandmed:

aadress, telefon, e-posti aadress.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Martin Gasman

Kristiine Linnaosa Valitsuse haldussekretär

+372 645 7103, +372 528 7648,

martin.gasman@tallinnlv.ee

 

 

Viimati muudetud 23.06.2022