Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

NB! Teenindatakse eelregistreerimise alusel 645 7140 või kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee

Sotsiaalhoolekandelise abi taotluse vorm

Tähelepanu! Vastuvõtule registreerimine samaks päevaks lõpeb 15 minutit enne vastuvõtuaja lõppu.

Juhataja – Eerika Rahuoja
Telefon: 645 7141 
II korrus kabinet 217
eerika.rahuoja@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 9.00 - 12.00                                      

Juhataja asetäitja - Airi-Anu Mugur
Telefon: 645 7142
II korrus kabinet 218
airi-anu.mugur@tallinnlv.ee
Vastuvõtt: E 9.00 - 12.00 ja N 14.00 - 16.30

Spetsialist – Maie Takel  (üldinfo)
Telefon: 645 7140
II korrus kabinet 208
maie.takel@tallinnlv.ee

Sotsiaalteenuste talitus    
E   9.00 - 12.00; 14.00 - 17.30      
N  9.00 - 12.00; 14.00 - 16.30

Vanemspetsialist – Pille Toomsalu
Telefon: 645 7148
II korrus kabinet 207
pille.toomsalu@tallinnlv.ee 
Eakate hoolekanne: koduteenused, üldhooldekodusse paigutamine.

Vanemspetsialist - Kristiina Koort
Telefon: 645 7109
kristiina.koort@tallinnlv.ee

II korrus kabinet 211
Töövõimelises eas puuetega inimeste juhtumite ja eestkoste korraldamine.

Vanemspetsialist – Meeli Vaarpuu
meeli.vaarpuu@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7146
II korrus kabinet 212
Puuetega inimeste hoolekanne: hooldaja määramine, transporditeenuse korraldamine.

Vanemspetsialist – Gerda Palmits
gerda.palmits@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7149  
II korrus kabinet 202
Kriisirühmade (töötud, koduta inimesed, kinnipidamiskohast vabanenud) hoolekanne: sotsiaalteenuste korraldamine.

Vanemspetsialist - Lea Kivipõld
lea.kivipold@tallinnlv.ee
Telefon: 645 7108
II korrus kabinet 213
Eakate juhtumite ja eestkoste korraldamine.

Lastekaitse talitus                                    

Lastekaitse peaspetsialist - Merle Priimäe           
Telefon: 645 7135
II korrus kabinet 220   
merle.priimae@tallinnlv.ee 
Laste hoolekandega seotud üldised küsimused, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine.
Vastuvõtt: E 14.00 - 17.30 ja N 9.00 - 12.00

Vanemspetsialistide vastuvõtt:
E 9.00 - 12.00; 14.00 - 17.30
N 9.00 - 12.00; 14.00 - 16.30                                                        

Lastekaitse vanemspetsialist  - Marju Õispuu
Telefon: 645 7147 
II korrus kabinet 205
marju.oispuu@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, peretoetuste ümbermääramine, alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse, lastesse puutuvate vaidluste lahendamine ning juhtumitöö kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist – Liina Virks
Telefon: 645 7145
II korrus kabinet 204
liina.virks@tallinnlv.ee
Vanemliku hoolitsuseta, asendushooldusel ning eestkostel olevate laste elu korraldamine ja järelvalve, juhtumitöö kriisiperedega, hooldajatoetus puudega lapse vanemale, lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele.

Lastekaitse vanemspetsialist – Diana-Christina Ibrus
Telefon: 645 7114
II korrus kabinet 206
Diana-Christina.Ibrus@tallinnlv.ee

Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, töö alaealiste õigusrikkujate, koolikohustuse mittetäitjate ning riski- ja kriisiperedega.

Lastekaitse vanemspetsialist - Leana Sepa
Telefon: 645 7124
II korrus kabinet 203
leana.sepa@tallinnlv.ee 
Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, juhtumitöö riski- ja kriisiperedega.

Sotsiaaltoetuste talitus       

Vanemspetsialistide vastuvõtt: 
E       9.00 - 12.00; 14.00 - 17.30
T, N  9.00 - 12.00; 14.00 - 16.30

Vanemspetsialist – Mari-Liis Roomet
Telefon: 645 7131
II korrus kabinet 210
mari-liis.roomet@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist - Heli Joon
Telefon: 645 7133
II korrus kabinet 209
heli.joon@tallinnlv.ee

Spetsialist - Ursula Tinno  /Energiatoetus/
Telefon: 5303 3882
II korrus kabinet 214
ursula.tinno@tallinnlv.ee

Spetsialist - Merike Siilak /Energiatoetus/
5353 1184
II korrus kabinet 214
merike. siilak@tallinnlv.ee

Peaspetsialist – Eha Eeriksoo
Telefon: 645 7144
II korrus kabinet 219
eha.eeriksoo@tallinnlv.ee 
Vastuvõtt: N 9.00 - 12.00

Viimati muudetud 13.06.2022