Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kristiine Linnaosa Valitsuse tutvustus

Metalli 5 hoone

Aadress: Metalli tn 5
10615 Tallinn
Telefon: 645 7100
E-post: kristiine@tallinnlv.ee 
Registrikood:  75014238
Linnaosa vanem: Jaanus Riibe
Kristiine veebileht: tallinn.ee/kristiine 

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Kristiine linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid. 

Kristiine Linnaosa Valitsuse teenused.

Kristiine Linnaosa Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad pädevused on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;
 • heakord ja haljastus;
 • jäätmekäitlus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine, majandustegevuse registri andmete töötlemine;
 • reklaam ja valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 • terviseedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine;
 • linnaosa
 • linnaosakogu organisatsiooniline ja tehniline teenindamine. 

  
 

Kristiine Linnaosa Valitsuse logo
 

Kristiine Linnaosa Valitsuse videovalvesüsteemi kasutamise kord aadressil Metalli 5

 

Viimati muudetud 11.10.2022