Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Seadused

Seadused

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

 

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus

 

Perekonnaseadus

 

Isikuandmete kaitse seadus

 

AKTID:

Lastekaitseseadus: www.riigiteataja.ee/akt/111072013007

Sotsiaalhoolekandeseadus: www.riigiteataja.ee/akt/118042013008

Põhikooli riiklik õppekava: www.riigiteataja.ee/akt/128082013007

Gümnaasiumi riiklik õppekava: www.riigiteataja.ee/akt/128082013008

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: www.riigiteataja.ee/akt/13351105

Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord: www.riigiteataja.ee/akt/13247999

Õpilase tunnustamise tingimused ja kord www.riigiteataja.ee/akt/113092012011

Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord:www.riigiteataja.ee/akt/1335974

Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded:www.riigiteataja.ee/akt/130082013005


Eriõpet reguleerivad:

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: www.riigiteataja.ee/akt/120092011008

Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kordwww.riigiteataja.ee/akt/129122010088

Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord: www.riigiteataja.ee/akt/13349120

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord: www.riigiteataja.ee/akt/13352206

Esemete ja ainete loetelu, mis ei või olla kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase valduses: www.riigiteataja.ee/akt/13351760

Viimati muudetud 21.02.2024