Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinn laseb lammutada ebaseaduslikult ehitatava hoone Kristiine linnaosas

Tallinn laseb lammutada ebaseaduslikult ehitatava hoone Kristiine linnaosas

Tallinna Linnaplaneerimise Amet laseb asendustäitmise korras lammutada Kristiine linnaosas aadressil Mõtuse 25a ebaseaduslikult rajatava hoone, kuna ehitustööde tegemiseks puuduvad nii vajalikud projekteerimistingimused kui ka ehitusluba. Kinnistu omanik on eiranud kõiki kahe aasta jooksul tehtud ettekirjutusi.

Linnaplaneerimise Ametile esitati 21. aprillil 2022. aastal pöördumine seoses Mõtuse 25a kinnistul toimuva ehitustegevusega. Samal kuul tegi amet asjaolude väljaselgitamiseks paikvaatluse koos ettekirjutusega ehitustööd koheselt lõpetada. 2023. aasta mais selgus, et omanik on jätkanud ehitustöid hoolimata ameti ettekirjutusest ja ehitusloa puudumisest.

Sestpeale on kinnistu omanikuga korduvalt kohtutud, talle infot jagatud ja teda nõustatud. Sellele vaatamata on ehitustöid jätkatud. Alternatiivina kogu hoone lammutamisele pakkus Linnaplaneerimise Amet Kristiine linnaosa üldplaneeringule ning piirkondlikule hoonestuslaadile vastava ehitusprojekti esitamist ja sellele vastavalt hoone osalist lammutamist. Ka seda nõuet pole täidetud.

2024. aasta esimeses kvartalis on kinnistu omanikule antud nii kohtumisel kui ka mitmel korral kirja teel teada, et kui vabatahtlikult ettekirjutust täitma ei asuta, siis korraldab hoone lammutamise asendustäitmise korras linnaplaneerimise amet. Kinnistu omanik ei ole kasutanud oma õigust vaidlustada ettekirjutust, rakendatud sunnirahasid (kogusummas pea 60 000 eurot) ega linnale teadaolevalt ka planeeritavat asendustäitmist.

Juhul, kui kinnistu omanik ei korralda lammutamist enne 28. aprilli sel aastal, alustab amet ebaseadusliku hoone lammutustöödega 29. aprillil ja tööd kestavad kuni 17. maini. Lammutustööd lähevad maksma 16 104 eurot ning see summa nõutakse sisse kinnistu omanikult.