Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinn tõstab kõrgharidusega kultuuritöötajate palka

Alates 1. veebruarist 2023 tõstab Tallinn erialast kõrgharidust eeldavate etendusasutuste loominguliste töötajate, teaduslikke eesmärke täitvate ja pedagoogilist tööd tegevate muuseumi töötajate ning raamatukoguhoidjate töötasu alammäära 1400 eurolt 1600 euroni kuus ehk 14,3%.

Viimasel ajal olnud palju juttu süvenevast palgalõhest riigi ja kohalike omavalitsuste kultuuritöötajate vahel. Tallinna linn on üks väheseid omavalitsusi, kes riigisektori palgatõusudega sammu on suutnud pidada ning teeb seda ka käesoleval aastal.

2023. aasta eelarve prioriteediks on kultuuriasutustes töötavate spetsialistide töötasu kasv, mistõttu Tallinna linn tõstab käesoleval aastal kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel töötavate kultuuritöötajate töötasu alammäära 14,3% ehk järgib riiklikul tasemel Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooniga (TALO) kokku lepitud 1600 eurost kõrgharidusega kultuuritöötaja töötasu alammäära kokkulepet. 2022. aastal tõsteti linna kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäära 1300 eurolt 1400 euroni (kasv 7,7%).

Tallinna linnas on 1. septembri 2022 seisuga kokku ligi 260 erialast kõrgharidust eeldavat ametikohta. Kõrgharidusega kultuuritöötaja töötasu alammäära tõstmisega kaasnev arvestuslik kulu aastas on kuni 830 000 eurot. Vajalikud vahendid töötasu alamäärade tõstmiseks on planeeritud Tallinna linna 2023. aasta eelarves.

Linna üldkuludesse on vajalikud vahendid linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste töötajate põhipalkade korrigeerimiseks planeeritud käesoleva aasta 1. veebruarist, mille tõttu jõustub määrus 1. veebruaril 2023.