Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tedre tn 58 tuleviku teemaline küsitlus (vastamiseks)

Hea Kristiine elanik

Küsime teie arvamust ja oleme avatud ideedele!

Teie kodu lähedal, Sõpruse puiestee ja Tedre tänava nurgal (Tedre tn 58) on arendamise järgus treeningväljak. Käesoleva aasta kaasava eelarve võidutöö raames on plaanis rajada sinna muudetavate raskustega välijõusaal, eeskujuks varem paigaldatud kaks Omnigym trenažööri.

Paraku me ei ole veel leidnud head lahendust Tedre tn 58 L-kujulise kinnistu tagumisele osale. Siinkohal kutsume kõiki piirkonna elanikke kaasa mõtlema!Ühe võimaliku variandina on rajada sinna padeliväljak (10 x 20 meetrit). Padel on tenniselaadne mäng, mis üha enam populaarsust kogub, kuid Tallinnas on vähe võimalusi selle spordiala harrastamiseks. Väljaku kasutamine oleks tasuta. Treeningväljaku lähinaabritega lepime kokku, mis kell õhtuti väljak suletakse ja tuled kustutatakse, et piirkonna elanike öörahu oleks tagatud. Ka jõusaal on plaanis valgustada ning juurde rajada rattaparkla ja väike rattahooldusjaam.

Kuidas Teile tundub? Julgelt võite avaldada oma arvamust või jagada ideid! Küsimustik kinnistu tuleviku kohta on avatud kuni 25. augustini Kristiine linnaosa kodulehel https://www.tallinn.ee/et/kristiine  , hetkel uudised rubriigi all, Tedre tn 58 kinnistu tulevik või jagada oma mõtteid Liina.Marrak@tallinnlv.ee, tel 645 7125.

Ootame kõiki aktiivselt kaasa mõtlema!

Lugupidamisega

Jaanus Riibe
Kristiine linnaosa vanem

Siin on ka küsitlusvorm, mille saate kohaliku elanikuna täita: 

Tedre tn 58 treeningväljaku tulevik