Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haridusliku erivajadusega (HEV) laps Kullatera lasteaias

Haridusliku erivajadusega (HEV) laps Kullatera lasteaias

Haridusliku erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Haridusliku erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, kuhu on kaasatud nii lapsevanemad, õpetajad kui tugispetsialistid.

Eesti hariduskorraldus lähtub kaasava hariduse põhimõtetest. See tähendab, et igale lapsele pakutakse võimalust vastavalt tema võimetele ja vajadusele haridust omandada.

Tallinna Kullatera lasteaias tegelevad HEV lastega töö koordineerimisega eripedagoog Karoliina Paist ([email protected]) ja logopeed Marju Lahtein-Kürsa ([email protected]).

HEV laste toetamise põhimõtted Kullatera lasteaias:

  1. Iga õppeaasta alguses (perioodil august-september) viivad eripedagoog ja logopeed kõigis lasteaia rühmades läbi sõeluuringud, et tuvastada lapsed, kes võiks õppeaasta jooksul vajada lisatuge või kohandusi õppekeskkonnas. Lapsevanemaid informeeritakse läbi ELIISi hindamise tulemustest. Hindamise baasil koostab tugispetsialist koostöös lapsevanema ja õpetajatega tegevusplaani järgnevaks õppeaastaks. Plaanitud sekkumised võivad sisaldada näiteks individuaalteraapiat, grupitunde, lapsevanema nõustamist, keskkonna kohandusi jne.
  2. Terve õppeaasta jooksul on õpetajatel ja lapsevanematel võimalus pöörduda eripedagoogi või logopeedi konsultatsioonile, et arutada võimalikke murekohti lapse arengus ning vajadusel koostada edasine tegevusplaan. Kohtumise kokku leppimiseks palun kirjutada otse Marjule või Karoliinale e-kirja või Eliisi vahendusel.
  3. Vastavalt hindamisele võib tugispetsialist vanemale soovitada täiendavate spetsialistide juurde pöördumist (nt psühholoog, ortodont, eriarstid), et määrata kindlaks võimalik erivajadus.
  4. Komplekssemate küsimuste korral võib vajalik olla pöördumine Rajaleidja õppenõustamiskeskusesse, kus hinnatakse täiendavalt, millised kohandused ja sekkumised oleks lapse arengu mitmekülgseks toetamiseks vajalikud.
  5. Vajadusel koostatakse lapse arengu toetamiseks individuaalne arenduskava (IAK), kuhu märgitakse kõik lapse arengu toetamiseks vajalikud tegevused konkreetse õppeaasta jooksul.


Palun räägi õpetajatega või võta meie tugispetsialistidega ühendust kui Sul on mure lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), motoorika, kõne või suhtlusoskuste arengu pärast. Samuti tegeleme küsimustega, mis puudutavad käitumist, valikulist suhtlemist, mitmekeelsust ja muud.  

Täiendavaks infoks lapsevanemale: https://rajaleidja.ee//wp-content/uploads/2019/01/Lapsevanemale_A4-1-3.pdf

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61 e-post: [email protected] 

Viimati muudetud 25.06.2024