Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kullatera Lasteaia hoolekogu

Kullatera Lasteaia hoolekogu

Kullatriinude rühm:  Mergit Inno [email protected]

Jaaniussikeste rühm: Kärt Tagel [email protected] 

Mesimummude rühm: Linde-Riin Hallikmann [email protected] 

Liblikate rühm: Kerli Haas [email protected]

Aasalillede rühm: Tiia Tomingas-Kampus [email protected]

Ritsikate rühm: Tuuli Roostfeldt [email protected] 

Lepatriinude rühm: Anneli Arro  [email protected]

Kullapaide rühm: Piret Alvre [email protected]

Jaanimardikate rühm: Maarja-Eeva Mändmets [email protected]  

Õpetajate esindaja: Mairi Perman (Liblikate rühm) [email protected]

KOV esindaja: Henry Jürlau [email protected]

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

  • Hoolekogu: 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul     (Väljavõte KLS) 

 

Lehekülge haldab: 

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: [email protected] 

 

Viimati muudetud 21.02.2024