Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kullatera Lasteaia kodukord

Tallinna Kullatera Lasteaia kodukord (.pdf)  on kinnitatud lähtuvalt KLS § 92

 (1) Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 (2) Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetme rakendamise kord sätestatakse lasteasutuse kodukorras.

 (3) Kodukord avalikustatakse lasteasutuse veebilehel ning luuakse ka muud võimalused sellega tutvumiseks.

Lasteaia hoolekogu 20.novembri 2018 koosoleku protokolli nr 2 otsusega nr 1

 Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan (.pdf)

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Viimati muudetud 24.11.2020