Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kullatera Lasteaia temaatiline riiklik järelvalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.
Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt teostatud riiklik järelvalve ajavahemikul 19.september kuni 28.september 2011a.  "Temaatilise riikliku järelvalve teostamise õiend nr 2.1-6.1/21" (.pdf) 

Sisehindamise nõustamise tagasiside aruanne 13.aprill 2011a.

Viimati muudetud 18.12.2013