Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia tutvustus

Kontakt:

Magdaleena 6 ja Magdaleena 11/1
11312 Tallinn

Registrikood: 75018041

Tel: +372 674 82 61 (Magdaleena 6)
GSM: +372 5440 0551
E-post:  kullatera@kullatera.edu.ee
Direktor: Piret Määr e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Direktori vastuvõtu ajad: roheline logo.png

Esmaspäeval kell 15.00 kuni 18.00
Neljapäeval    kell  9.00 kuni 12.00

Lasteaia veebileht on http://www.tallinn.ee/kullatera/

Õppealajuhataja/HEVKO: Jana Süving e-post: jana.suving@kullatera.edu.ee

Haldusjuht - perenaine: Malle King e-post: malle.king@kullatera.edu.ee

Logopeed: Annika Tammik Logopeed tase 7, Kutsetunnistus nr 168759; e-post: annika.tammik@kullatera.edu.ee 
Eripedagoog: Helena Vaher e-post: helena.vaher@kullatera.edu.ee 
Projektijuht: Kärt Tagel e-post: kart.tagel@kullatera.edu.ee 

Lasteaed on avatud:

Esmaspäevast reedeni  kell 7.00 kuni 19.00.
Lasteaias on 9 rühma, neist 6  lasteaiarühma, 1 sobitusrühm ja 2 sõimerühma.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Lasteaia visioon: Kullatera - parim haridustee algus!

Lasteaia missioon: Mängulise, loova ja uuendusliku lähenemisviisiga, koostööd arendav lasteaed.

Tallinna Kullatera Lasteaia kõikide ühised väärtused (.pdf) 

Töökorraldus 

Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.

Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid rubriigi "Uudised" all ning vastavalt lastevanemate koosolekul kokkulepitule või e–posti vahendusel.

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: jõululaupäeva - 24.12 ; Uut Aastat - 1.01 ; Vabariigi aastapäeva - 24.02 ja Võidupüha - 23.06 suletakse lasteaed kell 16.00.  Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühendatud.

  • Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi või õpetaja ja õpetaja assistent, sõimerühmades täiendavalt abiõpetaja. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele.
  • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.
  • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle ebakaines olekus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.
  • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust.
  • Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste põhjustest (direktorile, administratsioonile või rühmaõpetajale) tel. 674 82 61 või rühmatelefonil.

Täpne info lasteaia suvepuhkuse kohta edastatakse rubriigis "Uudised". Juuni teisest poolest kuni augusti teise pooleni töötatakse osaliselt ühendatud rühmadega. Info rühmade ühendamise kohta edastatakse jooksvalt.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

 

Viimati muudetud 29.12.2022