Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

  • Avaldus esitatakse enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg kuupäevaliselt.  Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  • Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.

  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks.

  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Viimati muudetud 24.11.2023