Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Roboaed (robootika lasteaia õppetöös)

Roboaed (robootika lasteaia õppetöös)

SIHTGRUPP

Robootika lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse sihtgrupiks on kõik lapsed vanuses 2-7 aastat, lasteaia õpetajad ja juhid, lapsevanemad.

ROBOAIA LOOMISE EESMÄRK

Roboaed on meie nägemuses lasteaed, kus motiveeritult ja õhinapõhiselt toimetatakse igapäevaselt kaasaegsete robootiliste ja elektrooniliste vahenditega, mis aitavad rikastada ja kaasajastada laste õppe- ja kasvatustegevusi.

Õpitakse ise ja õpetatakse teisi. Kaasatakse tegevustesse lapsed ja täiskasvanud. Meie eesmärgiks on kaasata kõik õpetajad, äratad huvi nii algajas õpetajas kui ka juba tema staažikamas kolleegis, toimub õppimine õpetajalt-õpetajale.

Meie eesmärgiks on, et õpetajad oskavad seadmete kasutamist seostada õppe- ning kasvatustegevuse eesmärkidega. Oma senise kogemuse põhjal saame öelda, et robootika aitab täita erinevaid õppe – eesmärke:


Mina ja keskkond: laps oskab valmistada erinevaid ehitisi ja neid kirjeldada (erinevused, sarnasused jne); seadmete turvalisus ja ühtsete reeglite koostamine kasutamise kohta; oskus töötada meeskonnaliikmena (teiste arvamusega arvestamine ja enda selgeks tegemine);

 
Keel ja Kõne: uue sõnavara omandamine; oma valmistöö tutvustamine võimalikult täpselt ning kirjeldamine kuidas ehitatud ja kuidas töötab; jutustamine ja lugude loomine; lavastamine; koomiksitele tekstide kirjutamine; programmide lugemine; teistele seadmete kasutamise õpetamine ja juhendamine; 


Matemaatika: sorteerimine; arvutamine; programmeerimine; juhiste järgi seadmete kokku panemine; erinevate teekondade mõõtmine; seadmete kiiruse ja kauguste mõõtmine; orienteerumine ruumis või seadmele ehitatud alal; 


Käelised tegevused: Seadmetele `kostüümide` ja kaunistuste meisterdamine; teekondade ja mängualuste joonistamine või meisterdamine; meisterduste elluäratamine; 


Üldoskused: enesekindluse ja positiivse enesehinnangu arendamine (kui laps saab seadme kokku); omavaheline suhtlemine kaaslastega seadmete kokkupanemisel; mälu arendamine; reeglitest asusaamine; mõtlemis- ja probleemilahendusoskuste ning püsivuse arendamine; 


Seadmete kasutamine nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Oleme selle aasta jooksul näinud, et erinevate seadmete ja komplektide kasutamine aitab kaasa koostöö oskuse ja meeskonnas töötamise arendamisele ning samuti on teemad lastele palju haaravamad.

Lapsed: Igapäevaselt robootiliste ja elektrooniliste vahendite kasutamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks (Rühmade nädalakavas planeeritud vähemalt 1 robootiline tegevus); lõbustavad tegevused ja laste juhendamine vabamängus; konkursid ja võistlused; lasteaia ühisüritused.

Pedagoogid/õpetajad: Sisekoolitused lasteaia personalile, avatud ainesektsiooni tegevused kolleegidele teistest lasteaedadest, töötoad teiste lasteaedade õpetajatele, robootiliste ja elektrooniliste vahendite tutvustamine üliõpilastele, näidistegevused; Kullatera õpetajate osalemine koolitajatena, parima kogemuse jagajana koolitustel, konverentsidel, õpirände projektides, õpi- ja töötubades.

Lapsevanemad: robootikateemalised mänguõhtud koos lastega (rühmades ja üle-lasteaialised üritused); lastevanematele suunatud õpitoad.

Kogukond: Lasteaia korraldatud töötubades ja konkurssidel kaasatud läbi FB robootika grupi ja kodulehe reklaami ka kõik soovijad/huvilised väljastpoolt lasteaeda.

ROBOAIA TUTVUSTAMISE JA PARIMA PRAKTIKA JAGAMISE PLAAN

 • FB leheküljel „Robootika lasteaias“ tegevuste kajastamine
 • Läbiviidud tegevustest, koolitustest ja õpitubuadest valmivad videod ja/või pildimaterjalid, mia kasjastatakse meedias
 • Näited hetkel robootilistest õppetegevustest valminud videod leiab siit:

Kuulsad inimesed – vahend Bee-Bot

Lauamäng – vahend Bee-Bot

Linnud ja loomad – sõimerühma tegevus, vahend Bee – Bot

Ülelinnalised õpitoad „Praktiline nutitund“

ROBOAIA ROLL OLLA TEISTELE HARIDUSASUTUSTELE SUUNANÄITAJA JA KOOLITAJA

 • Töötoad õpetajatele (vastavalt nõudlusele /nii uute vahendite tutvustamine kui ka juba kasutatavate vahenditega õpitegevuste näitamine vastavalt osalejate soovile, kas ühe lasteaia õpetajad või üle linna) 3-4 korda õppeaastas.
 • Õpitoad lastele (teise lasteaia õpetaja tuleb Nutitundi Kullatera lasteaeda kuni 12 lastest koosneva grupiga, tunni viivad läbi Kullatera õpetajad; võimalik eel registreeruda, valida vahendit ja laste vanust) sagedus vastavalt võimalusele
 • Kutsu Nutitund külla (teise lasteaia õpetaja kutsub Nutitunni oma lasteaeda, eel registreerumisega, võimalik valida vahendit ja laste vanust eelnevalt välja pakutud loetelust) 1-2 korda õppeaastas, nt MÕK kuu jooksul
 • Jätkuvalt jagada Kullatera Parimat Praktikat, viia läbi näidistegevusi 2 korda õppeaastas
 • Koostöö Haridusameti ja Insplay-ga uute robootiliste vahendite proovimine ja teiste lasteaedade õpetajatele/lastele tutvustamine praktilistes töötubades
 • Vabariiklikud veebiväljakutsed koostöös Insplay-ga
 • Kullatera lastega robootika üritustel osalemine (nt Robotex, iduEDU jm)
 • Rahvusvahelistes projektides osalemise tagasiside kolleegidele
 • Rahvusvaheliste suhete loomine Erasmus+ Archimedes õpirände käigus, partnerite leidmine, erinevate projektide toetamine - haridusrobotitega läbiviidavad tegevused, innovatsioonilabori Roboaed tutvustamine, praktilised töötoad
 • Õppimine: uute vahendite kasutama õppimine, lasteaeda hankimine, kasutusse võtmine /pidev protsess/
 • Iga-aastane Nuti(kuu)nädala ürituste läbiviimine Kullatera lasteaias. Eelmise aasta Nutikuu tutvustuse leiab siit - Kullatera Nutikuu
 • Kullatera lasteaia kõikides rühmades /2-7a/ õppe- ja kasvatustegevuste nädalakava planeerimisel vähemalt 1 planeeritud nutitegevus nädalas
 • Koostöö kõikide huvilistega
 • Õppeakava lisa Robootika

 

Viimati muudetud 25.06.2024