Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toitlustustasu päevamaksumus

Kullatera Lasteaias osutab toitlustusteenust 4 aastase lepingu alusel 01.09. 2019a kuni 31.08.2023a Mervir OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.

Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Tallinna Kullatera Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 04.juuli  2019a pr nr 4 otsusega nr 1 ja kinnitanud lasteaia direktor 04.juuli 2019a käskkirjaga nr 1-3/9 Toidupäeva maksumuse kinnitamine (.pdf)

Toidupäeva hind kehtib alates 01.09.2019 kuni 31.08.2023

sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 1,69 eurot, aiarühmades: 3-5 aastased lapsed 1,89 eurot, 5-6 aastased lapsed 1,99 eurot, 6-7 aastased lapsed 2,09 eurot.

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

 • Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
 • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul /2020-2021 õa Kullapaide ja Mesimummude rühma vanemad 0,09€ senti toidupäeva eest/.
 • Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.
 • Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit,  mis on igal lapsel personaalne!
 • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.
 • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
 • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
 • Tallinna Kullatera Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse raamatupidamise osakond, kontakt: Rahel Tooma e-post: rahel.tooma@tallinnlv.ee
 • Lasteaia direktor saadab lapsevanema(te)le meeldetuletuse e-posti aadressile hiljemalt 5 päeval peale võla tekkimist.
 • Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse süsteem saadab lapsevanemale, kellel on tekkinud linna ees võlgnevus, meeldetuletuse kalendrikuu lõpus.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast rühmaõpetajalt paberkandjal.
 • Juhul, kui lapsevanem ei ole saanud arvet õigeaegselt, palume ühendust võtta lasteaia direktoriga.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

 

Viimati muudetud 08.04.2022