Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toitlustustasu päevamaksumus

Kullatera Lasteaias osutab toitlustusteenust 4 aastase lepingu alusel 01.09. 2019a kuni 31.08.2023a Mervir OÜ. Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.

Toidupäeva maksumust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.

Tallinna Kullatera Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 10.jaanuaril 2023a pr nr 1 otsusega ja kinnitanud lasteaia direktor 11.01.2023 käskkirjaga nr 1-2/2/2023 Toidupäeva maksumuse kinnitamine (.pdf)  

Toidupäeva hind kehtib alates 01.01.2023 kuni 31.08.2023
sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 2,54 eurot
, aiarühmades: 3-5 aastased lapsed 2,84 eurot, 5-6 aastased lapsed 2,99 eurot, 6-7 aastased lapsed 3,14 eurot.
 

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“  § 3 lg 2 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse (vastu võetud 21.12.2022) määruse nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" § 1 alusel sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70€ ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00€ päevas. 
 

 • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul 
 • Esitatud arved tuleb kindlasti tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele.
 • Kindlasti tuleb kasutada arvel olevat viitenumbrit,  mis on igal lapsel personaalne!
 • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta.
 • Omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed. Arvetele võlgu ja ettemakseid ei märgita.
 • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga.
 • Tallinna Kullatera Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse raamatupidamise osakond, kontakt: Rahel Tooma e-post: rahel.tooma@tallinnlv.ee
 • Lasteaia direktor saadab lapsevanema(te)le meeldetuletuse e-posti aadressile hiljemalt 5 päeval peale võla tekkimist.
 • Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse süsteem saadab lapsevanemale, kellel on tekkinud linna ees võlgnevus, meeldetuletuse kalendrikuu lõpus.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile või soovi korral lasteaiast rühmaõpetajalt paberkandjal.
 • Juhul, kui lapsevanem ei ole saanud arvet õigeaegselt, palume ühendust võtta lasteaia direktoriga.

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

 

Viimati muudetud 11.01.2023