Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töötasustamine

Tallinna Kullatera Lasteaia isikkoosseis on kinnitatud 13.12.2022 direktori käskkirjaga nr 1-2/12/2022 (.pdf) 

Kullatera Lasteaia töötasu, lisatasu ja preemia maksmise korda reguleerib 27.oktoober 2020 nr 1-2/13/2020 direktori käskkirjaga kinnitatud (.pdf)  töötasujuhend (.pdf). ja direktori 27.01.2022 käskkiri 1-2/5/2022 Töötasujuhendi lisade muutmine.

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud Tallinna Linnavalitsuse 26.01.2022 määrusest nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ .     

 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: piret.maar@kullatera.edu.ee 

Viimati muudetud 13.12.2022