Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teadlik käitumine on tuleohutuse alus!

Kullatera meeskonnal toimus iga-aastane tuleohutuse koolitus, kus räägiti tulekahju ennetamisest, tulekahjude tekkepõhjustest ja sellest, kuidas tegutseda tulekahju korral.

Parim kaitse tulekahju vastu on tunda tule käitumist, teadvustada tuleohtu ja seda ennetada. Koolitaja kordas üle tulekahju tekkimise võimalikud põhjused, tulekahju kustutamise ohutusreeglid, räägiti läbi ohutu evakuatsiooni põhimõtted ja evakuatsioonitee märgistuse jälgimine. Lisaks arutati põhjalikult läbi tulekahju korral käitumine ja tegutsemine, tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ning inimeste teavitamine ohustatud alast ja tulekahjust

Õpetajad said ka baasteadmised tulekustutite olemasolust ja kasutusaladest ning igal töötajal oli võimalus proovida ise tulekustutiga päris tuld kustutada, mille kaudu omandati julgust tulekustuti kasutamiseks.