Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus  

Isikuandmete kaitse seadus  

Eesti Vabariigi haridusseadus  

Koolieelse lasteasutuse seadus  

Töölepinguseadus  

Isikuandmete töötlemise eesmärk:   laste kooliks ettevalmistamine,   kvalifitseeritud alushariduse tagamine,   laste kõneuuringud,   personali värbamine. 

Isikuandmete koosseis:   andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend.   Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed.   Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend. 

Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse:   lapsed,   lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad,   personal. 

Isikuandmete allikad:   lapsevanema avaldus,   perearsti poolt väljastatud tervisetõend,   personali avaldused,   personali tervisekontrollitõendid,   Tallinna Haridusameti andmekogu,   haridust tõendavad dokumendid. 

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete  edastamine on lubatud:   Tallinna Haridusamet,   Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS,   tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst),   pedagoogid,   lasteaia hoolekogu,   nõustamiskomisjon,   uurimisorganid,   kohus,  KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond.

Tallinna Kullerkupu Lasteaia andmekaitsetingimused on leitavad siit:

Lapsevanema nõusolek isikuandmete töötlemiseks, nõusolek on leitav siit:

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlusest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist. Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt : https://atr.tallinn.ee/ 

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

-vajutate lahtrile "otsing"

-seejärel nupule "vali asutus" ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime

-seejärel vajutate nupule "otsi" ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)

-lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu "otsin".

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule "vaatan". 

Tallinna linna andmekaitse tingimused on leitavad siit: https://real.edu.ee/failid/2017_2018/Tallinna_linna_andmekaitsetingimused.pdf

/est/Andmekaitsetingimused

Lasteaia andmekaitse spetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Tallinna linna andmekaitse spetsialistiga saab ühendust e-posti aadressil [email protected]

Tallinna Kullerkupu Lasteaia andmekaitse kontaktisik  kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on direktor, [email protected] 

Korruptsiooni alased Teavitused ja otsused registreeritakse HTMi dokumendiregistris.

 


 

Lehekülge haldab:

 

Viimati muudetud 28.02.2024