Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koha taotlemine

Koha taotlemine

LASTEAIA KOHA TAOTLEMINE

  • Lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) tuleb vanemal ID kaardiga siseneda eesti.ee keskkonda ja teha enda poolt soovitud lasteaedade valikud kuhu laps järjekorda panna. Teenus kodanikuportaalis eesti.ee kust suunatakse kasutaja Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda info.haridus.ee.
  • Vastuvõtu taotlemisel märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue valiku tegemist.
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
  • lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) võib täita blanketi mis on leitav  siit,  tuua kohapeale Kullerkupu 10, leppides eelnevalt direktoriga kokku vastuvõtu aja või digiallkirjastatult täidetud blankett saata e-maili teel lasteaeda kullerkupu@kullerkupu.edu.ee.  

 

LAPSE LASTEAIAST LAHKUMINE

Lasteaia kohast loobumiseks saata lasteaiast lahkumise avaldus, aadressile kullerkupu@kullerkupu.edu.ee või tuua kohapeale Kullerkupu 10.  

Avalduse palume dokumentide menetlemiseks esitada vähemalt kaks nädalat enne lahkumist.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

KOHATASU JA TOITLUSTAMISE  TOETUS

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  •  kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
  •  koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;
  •  teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. 

 

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee.

 

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

ASENDUSLASTEAIA VAJADUSE AVALDUS SUVEPERIOODIL

Avalduse vorm on leitav siit.  Palume asenduskoha vajaduse avaldus esitada 30. maiks!

 


 

Lehekülge haldab: direktori kt Karin Pero, kullerkupu@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud 19.03.2024