Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Osalus-ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr   

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 01 jaanuarist 2023 alates 88,45€ kuus. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2021 käskkirja nr. HA - 4/41. "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine".  

Tallinna Linnavolikogu 21.12.2021määrusega nr 35 "Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)" on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna elanikele. 

Rakendussäte
Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Antud muudatus puudutab:

  1. toetust linnaelanikule, mis on 2023 aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.  

Toitlustustasu päevamaksumus  

Tallinna Kullerkupu Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 9.01.2023a. koosoleku protokolli nr 1/2023a. otsus.  

Toitlustustasu päevamaksumus

3 – 5 aastased lapsed, noorem ja liitrühm 

Lapsevanem tasub k/m 2,50  - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev,   toiduvalmistamise tasu KOKKU 2,55€

5 – 6 aastased lapsed, keskmine rühm

Lapsevanem tasub k/m 2,65  - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev   toiduvalmistamise tasu KOKKU 2,70€

6 – 7 aastased lapsed, vanem rühm

Lapsevanem tasub k/m 2,80 - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev   toiduvalmistamise tasu KOKKU 2,85€

Alates 1. jaanuar 2023. a Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.

MÄÄRUS  (21.12.2022 nr 42)
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.

§ 1. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.
§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord: toidukulu arvestamine ja tasumine.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:  

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;    
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;    
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;    
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;       
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;    
  • Tallinna Kullerkupu Lasteaia arved koostab Tallinna Finantsteenistuse raamatupidamine;    
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;    
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.    

     Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 


 

Lehekülge haldab: direktor Klaire Oosim, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud 12.01.2023