Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Osalus-ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr   

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 01 jaanuarist 2022 alates 79,79€ kuus. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2021 käskkirja nr. HA - 4/41. "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine".  

Tallinna Linnavolikogu21.12.2021määrusega nr 35 "Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)" on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna elanikele. 

 Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.  

Toitlustustasu päevamaksumus  

Tallinna Kullerkupu Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 8.07.2019a. koosoleku protokolli nr 53 otsus.  

Toitlustustasu päevamaksumus

3 – 5 aastased lapsed, noorem ja liitrühm 

Lapsevanem tasub k/m 1,65  - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev,   toiduvalmistamise tasu KOKKU 1,70€

5 – 6 aastased lapsed, keskmine rühm

Lapsevanem tasub k/m 1,75  - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev   toiduvalmistamise tasu KOKKU 1,80€

6 – 7 aastased lapsed, vanem rühm

Lapsevanem tasub k/m 1,85 - lasteaed tasub 0,05 EUR/päev   toiduvalmistamise tasu KOKKU 1,90€

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 20.09.2017 nr 29 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lasteaiarühmaealise lapse toidukulu kate Tallinna linna poolt 2,00€ päevas.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord: toidukulu arvestamine ja tasumine.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine: piirmäär.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:  

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;    
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;    
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;    
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;       
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;    
  • Tallinna Kullerkupu Lasteaia arved koostab Tallinna Finantsteenistuse raamatupidamine;    
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;    
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.    

     Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 


 

Lehekülge haldab: direktor Klaire Oosim, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud 02.02.2022