Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Töökorraldus

Töökorraldus

Tallinna Kullerkupu Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.15-19.15. Kell 7.15-8.15 ja 18.15-19.15 on avatud lasteaias valverühm. Täpsem info valverühma kohta on leitav rühmade juures asuval infostendil ja rühma kodulehel.  

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil, rühma kodulehel või Eliisi vahendusel.  

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.  

Lasteaia suvise kollektiivpuhkus aeg teatatakse lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses puhkuste ja laste vähenemisega.

Töölepingu seadus

§ 69. Puhkuse ajakava

(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;

5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Suveperioodi töökorraldus Kullerkupu Lasteaias

Suveperiood on lasteaias 1.06-31.08.

Kollektiivpuhkus

• Kollektiivpuhkuse ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.

• Kullerkupu lasteaia kollektiivpuhkus toimub kolmel perioodil:

-varajane: juuni keskelt juuli keskpaigani

- hiline: juuli keskelt augusti keskpaigani

- keskmine: juulikuu                

• Kollektiivpuhkuse aeg roteerub vastavalt kokkuleppele teiste Kristiine piirkonna lasteaedadega.

• Kollektiivpuhkuse perioodil saavad lapsed vajadusel koha asenduslasteaeda. Asenduskohtade arv on piiratud. Asenduslasteaia koha avaldus edastatakse direktorile mai kuu jooksul. 

• Lasteaia kohatasu võlgnevuse korral ei ole asenduslasteaeda kohta võimalik saada.

• Kui laps ei külasta broneeritud ajal asenduslasteaeda, maksab lapsevanem siiski broneeritud perioodi eest proportsionaalselt arvestatud kohatasu.

• Asenduslasteaias soodustused ei kehti.

• Soovitame alla kolmeaastastel lastel asenduslasteaia kohta kasutada äärmisel vajadusel.

Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.

Töökorraldus muul suveperioodil

• Suveperioodil ei ole lasteaias avatud kõik rühmad. Moodustatud on segarühmad lasteaias käivatest lastest.

• Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib.

• Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meekonnad. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond.

• Kullerkupu lasteaias saavad suvel asenduskohta kasutada teiste eelnevalt kokku lepitud lasteaedade lapsed. Ka need lapsed jaotatakse rühmadesse samadest põhimõtetest lähtuvalt.

• Info suveperioodil avatud rühmadest, laste paigutumisest ning rühmameeskondadest avaldatakse lapsevanematele enne suveperioodi algust ELIIS keskkonnas. Info on leitav lapse rühma esikust infostendilt ning lasteaia välisukselt. 


Lehekülge haldab: direktori kt Karin Pero, [email protected]

 

Viimati muudetud 01.07.2024