Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt

Vastuvõtt

LASTEAIA KOHA TAOTLEMINE

 • Lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) tuleb vanemal ID kaardiga siseneda eesti.ee keskkonda ja teha enda poolt soovitud lasteaedade valikud kuhu laps järjekorda panna.
 • Lasteaiakoha valikute osas ei moodustata pingerida, vaid kõik valikud on võrdse kaaluga.
 • Vastuvõtu taotlemisel märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
 • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue valiku tegemist.
 • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
 • lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) võib täita blanketi mis on leitav /est/haridus/Lasteaiakoha-taotlus-aprillist-2015-taidetav-_digi  tuua kohapeale Kullerkupu 10, direktori vastuvõtu aeg eelnevalt kokku leppides või digiallkirjastatult täidetud blankett saata e-maili teel lasteaeda kullerkupu@kullerkupu.edu.ee.  

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse    22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja    sealt väljaarvamise kord". Direktor sisestab vanema esitatud vastuvõtu taotluse alusel andmed vastavasse andmekogusse ning väljastab vanemale soovi korral kandmisest väljatrüki.  Direktor koostab avatavate rühmade ja rühmades olevate  vabade kohtade nimekirjad andmekogust saadud andmete põhjal    hiljemalt 15. maiks, arvestades  

 • vastuvõtu taotluste esitamise aega,    
 • koha soovimise aastat ja    
 • vanema poolt avalduses esitatud valikuid lasteaiakoha soovimisel.    

Direktor komplekteerib rühmad vanematelt saadud aktsepteeringute alusel hiljemalt 15. augustiks ning kinnitab 3 tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.  

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale  

 • lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda,    
 • lasteasutuse kodukorda ning    
 • informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.     

Kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe  kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor käskkirjaga lapse lasteasutuse nimekirjast välja ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.   

 

LAPSE LASTEAIAST LAHKUMINE

 • Lasteaia kohast loobumiseks saata lasteaiast lahkumise avaldus, aadressile kullerkupu@kullerkupu.edu.ee või tuua kohapeale Kullerkupu 10.  

 


 

Lehekülge haldab: direktori kt Karin Pero, kullerkupu@kullerkupu.edu.ee

 

 

Viimati muudetud 07.03.2024