Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadustega inimestele loodud kultuuriprojektid

Erivajadustega inimestele loodud kultuuriprojektid

Taotlusvooru eesmärk

Toetusmeede on suunatud uute kultuurisündmuste loomiseks, mille auditooriumiks on erivajadusega inimesed. See puudutab  füüsiliste ja psüühiliste erivajadustega, terviseprobleemidega, intellektipuudega, meelepuudega, käitumuslike erivajadustega, õpiraskustega vmt erivajadusega inimesi, kelle osalemine ühiskonnas teistega võrdsetel alustel on takistatud. Toetame professionaalselt läbi viidavaid projekte, mis valmivad konkreetset sihtgruppi silmas pidades ja sihtgrupi esindaja või selle valdkonna ekspertidega konsulteerides. Konsulteerimine puudutab sihtgrupi vajadusi ja võimalusi, aga võib olla laiendatud ka vormi- ja teemavalikutesse.
 
Taotluse hindamisel pöörame tähelepanu koostööle sihtgrupiga (taotluses tuleb esitada ekspert/eksperdid) ning sellele, et ligipääsetavus projektile oleks põhjalikult läbimõeldud. Julgustatud on sihtgrupist lähtuvad toimumiskohtade valikud. Kandideerima on oodatud projektid, mille sihtgrupil on juba olemasolevatele kultuurisündmustele raskendatud ligipääs ja/või kelle eripärade arvestamine loomeprotsessis on teose sünni seisukohalt olulised.

Toetatakse uute kultuurisündmuste loomist.
Toetust antakse kuni 20 000 eurot projekti kohta.
 

Kes saab taotleda?

Toetust antakse juriidilistele isikutele järgmistel tingimustel:
 • toetatakse uute kultuurisündmuste loomist, mille sihtrühmaks on erivajadustega inimesed, sh puuetega inimesed;
 • projekti väljund arvestab erivajadustega inimeste eripära, sündmuse sisu on mitme meele kaudu kogetav ja kunstiliselt veenev;
 • projekti ettevalmistusse on konsultandina kaasatud sihtrühma esindajad ja/või vastava kogemusega erivajaduse valdkonna ekspert, taotlusele on lisatud tema CV. Kaasamise kohta on koostatud ja taotlusele on lisatud tegevuste kirjeldus;
 • projekti tegevuse toimumiskoht võib olla väljaspool kultuuriasutuse ruume;
 • projekti kohta on koostatud ja taotlusele on lisatud kommunikatsiooniplaan, mis käsitleb asjakohase teabe jõudmist sihtrühma ja avalikkuseni.
   

Kulud, millele antakse toetust:

 • projekti juhtimisega seotud tööjõukulud (näiteks projektijuhi ja raamatupidaja töötasu);
 • projekti tegevuste läbiviijate (näiteks kunstnikud, lavastajad, etendajad, kirjeldustõlgid, kuraatorid, tehnikud ja meeltetuuride ettevalmistajad) tööjõukulud ja teenustasud;
 • sihtrühma esindajate, valdkonna ekspertide ja vajalike tugiisikute kaasamisega seotud töötasud ja muud otsesed kulud;
 • kulud, mis muudavad projekti sihtrühmale kättesaadavaks (näiteks sihtrühma transport toimumispaika või sündmuse läbiviijate ja rekvisiitide transport sihtrühma juurde);
 • ruumi üür (sündmuse ettevalmistamise, toimumise aja ja koristamise eest) ning projekti elluviimiseks vajaliku tehnika rent;
 • turunduskulud;
 • muud projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajalikud põhjendatud kulud.
   
Taotlusvooru tähtaeg on 8. märts 2024 (tegevusteks perioodil 1. aprill – 31. detsember 2024)

Toetuse taotlus esitatakse ISETEENINDUSKESKKONNAS. 

Viimati muudetud 12.02.2024