Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kultuuriöö väikeprojektide taotlusvoor

Kultuuriöö väikeprojektide taotlusvoor

Mis on taotlusvooru eesmärk?
Kultuuriöö on 30. augustil 2024 toimuv kultuurisündmus, kus ühe õhtu jooksul saab Tallinna linnaruum täidetud erinevate kultuuriüritustega. Avatud linnaruumifestivali raames toimuvad Tallinna linnas erisugused kontserdid, ekskursioonid, õpitoad, näitused ja muud kultuurisündmused. Kultuuriöö eesmärgiks on näidata Tallinna kultuurielu mitmekülgsust ja vaheldusrikkust, tõsta esile uusi huvitavaid artiste ja algatusi ning tutvustada põnevaid kohti linnaruumis.

Selleaastane Kultuuriöö kannab alapealkirja „Ääretud silmapiirid“, mis pöörab tähelepanu äärealadel tegutsevatele alternatiivsetele kultuurivormidele. Kutsume noori ja põnevaid kultuuritegijaid üles prooviruumidest välja tulema ning ennast ja oma loomingut laiemalt tutvustama.

Toetusmeede on suunatud Tallinnas toimuva Kultuuriöö ajal, 30. augustil kell 18.00 kuni 23.00 algavateks ning avalikkusele avatud kultuurisündmuste korraldamiseks. Taotlusvooru on oodatud projektid, mis haakuvad Kultuuriöö eesmärkidega:

 • Erinevus loob rikkuse
  Kultuuri, nagu iga ökosüsteemi rikkus ja elujõud püsib tema mitmekesisuse ja mitmekülgsuse najal. Oodatud on ka projektid, mille sihtgrupp on kogukondlik, žanriline või muu kitsam huvigrupp.
 • Kultuur avalikus ruumis, õues
  Julgustame tulema oma tegevuste, loomingu ja projektidega õue, miks mitte tänavale või veelgi parem, parki.
 • Noored
  Kultuuriöö keskmes on noored. Seda läbi erisuguste kontsertide, ekskursioonide, õpitubade, etenduste, näituste, arutelude ja muu toimuva. Noored on kultuuri edasikandjad ning uuendajad. Kultuuri jätkusuutlikkus tulevikus püsib tänaste noorte tegevuse baasil.

Kultuuriööl julgustame ette võtma uusi algatusi ning looma uuenduslikke kultuuri- ja kunstiprojekte ning neid Kultuuriöö raames esitlema või avama.

Tulenevalt taotlusvooru eesmärgist, et kultuurisündmused oleksid maksimaalselt kättesaadavad võimalikult laiale osale linlastest, pöörame esitatud taotluste hindamisel  eraldi tähelepanu neile sündmustele, mis toimuvad väljaspool Tallinna kesklinna linnaosa.

Samuti hindame projektide keskkonnasäästlikke korralduspõhimõtteid ning ligipääsetavust.  Ligipääsetavuse all mõistetakse kogu elanikkonna kaasatust elu- ja infokeskkonda, mis tähendab, et kõikidele inimestele, olenemata nende vanusest või tervislikust seisundist on tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta. Ligipääsetavuse all mõistame nii füüsilise ruumi kui ka info ja teenuste ligipääsetavust. Loe ligipääsetavusest põhjalikumalt siit.

Toetust antakse kuni 5000 eurot projekti kohta. Kogu vooru fond on 20 000 eurot.

Kes saab taotleda?
Toetust antakse juriidilistele isikutele järgmistel tingimustel:

 • projekt lähtub Kultuuriöö eesmärkidest;
 • projekt pakub Kultuuriööle sisulist uudsust ja/või lisaväärtust;
 • taotluse projektitegevused on läbimõeldud ja selgelt kirjeldatud;
 • taotluse eelarve kuluridade lõikes on kooskõlas sündmuse tegevusplaaniga;
 • projekti läbiviimisel lähtutakse keskkonnahoiu põhimõtetest;
 • projekti teostamisel on arvestatud ligipääsetavuse põhimõtetega;
 • projekti turundus- ja kommunikatsiooniplaan on kirjeldatud.

 Kulud, millele antakse toetust:

 • projekti juhtimisega seotud tööjõukulud (näiteks projektijuhi ja raamatupidaja töötasu);
 • projekti tegevuste läbiviijate teenustasud (näiteks kunstnik, juhendaja, lavastaja, esineja ja näitleja);
 • ruumi üür (sündmuse ettevalmistamise ja toimumise aja eest) ning projekti läbiviimiseks vajaliku tehnika rent;
 • turunduskulud, sealhulgas sündmustega seotud trükimaterjalide ja plakatite valmistamine ning välireklaam, sotsiaalmeedia-, raadio- ja telereklaam;
 • transpordi- ja majutuskulud;
 • ligipääsetavuse tagamiseks vajalikud kulud (v.a investeeringud tehniliste lahenduste loomisesse jms);
 • muud sündmuse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajalikud põhjendatud kulud.


Taotlusvooru tähtaeg:
28. aprill (tegevusteks alates 1. juunist 2024)

Komisjon teeb otsused 45 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtajast.

Taotlusi saab esitada Tallinna linna iseteeninduskeskkonnas, projektitoetuse vormil, valdkond „Kultuur/kultuuriöö“.

 

Kultuuriöö ametlik lehekülg https://kultuurioo.ee/


 

Viimati muudetud 12.04.2024