Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toetus kultuuriprojektidele

Mis on taotlusvooru eesmärk?
Toetusmeede on suunatud Tallinnas toimuvate ning avalikkusele avatud kultuurisündmuste (v.a muusikavaldkonna sündmused) toetamiseks, mis rikastavad Tallinna kultuurikalendrit. Toetame nii uusi kui traditsioonilisi kultuurisündmusi, mis on sisuliselt kõrgel tasemel, professionaalselt läbi viidud ning mitmekesistavad Tallinna kultuurielu.

Tulenevalt eesmärgist, et kultuurisündmused oleksid maksimaalselt kättesaadavad võimalikult laiale osale linlastest, pöörame esitatud taotluste hindamise raames eraldi tähelepanu neile sündmustele, mis toimuvad väljaspool Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosasid.

Kes saab taotleda?
Toetust antakse juriidilistele isikutele järgmistel tingimustel:
 • projekt on sisuliselt kõrgel tasemel ja professionaalselt läbi viidud;
 • projekt aitab kaasa  kultuurivaldkonna ja projekti autorite (teostajate ja loojate) arengule;
 • taotlus on selge ja läbimõeldud;
 • taotluse eelarve kuluridade lõikes on kooskõlas sündmuse tegevuskavaga;
 • projektil on läbimõeldud rahastusplaan;
 • projekti läbiviimisel lähtutakse keskkonnahoiu põhimõtetest;
 • projekti või toetatava tegevuse turundus- ja kommunikatsiooniplaan on kirjeldatud.

Kulud, millele antakse toetust:
 • projekti juhtimisega seotud tööjõukulud (näiteks projektijuhi ja raamatupidaja töötasu);
 • projekti tegevuste läbiviijate teenustasud (näiteks kunstnik, giid, juhendaja, lavastaja, esineja ja näitleja);
 • ruumi üür (sündmuse ettevalmistamise ja toimumise aja eest) ning projekti läbiviimiseks vajaliku tehnika rent;
 • turunduskulud, sealhulgas sündmustega seotud trükimaterjalide ja plakatite valmistamine ning välireklaam, sotsiaalmeedia-, raadio- ja telereklaam;
 • transpordi- ja majutuskulud;
 • muud sündmuse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajalikud põhjendatud kulud.

Taotlusvoorude tähtaeg:
I taotlusvoor - 31. jaanuar (tegevusteks alates 1. veebruarist)
II taotlusvoor - 10. august (tegevusteks alates 11. augustist)


Taotluse saab esitada Tallinna linna iseteeninduskeskkonnas, projektitoetuse vormil, valdkond „Kultuur“.


 

Viimati muudetud 07.08.2023