Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toetus kultuuriprojektidele

Toetus kultuuriprojektidele

Mis on taotlusvooru eesmärk?
Toetusmeede on suunatud Tallinnas toimuvate ning avalikkusele avatud kultuurisündmuste (v.a muusikavaldkonna sündmused) toetamiseks, mis rikastavad Tallinna kultuurikalendrit. Toetame nii uusi kui traditsioonilisi kultuurisündmusi, mis on sisuliselt kõrgel tasemel, professionaalselt läbi viidud ning mitmekesistavad Tallinna kultuurielu.

Tulenevalt eesmärgist, et kultuurisündmused oleksid maksimaalselt kättesaadavad võimalikult laiale osale linlastest, pöörame esitatud taotluste hindamise raames eraldi tähelepanu neile sündmustele, mis toimuvad väljaspool Kesklinna linnaosa.

Samuti hindame projektide keskkonnasäästlikke korralduspõhimõtteid ning ligipääsetavust.  Ligipääsetavuse all mõistetakse kogu elanikkonna kaasatust elu- ja infokeskkonda, mis tähendab, et kõikidele inimestele olenemata nende vanusest või tervislikust seisundist on tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta. Ligipääsetavuse all mõistame nii füüsilise ruumi kui info ja teenuste ligipääsetavust. Loe ligipääsetavusest põhjalikumalt
siit.

Ligipääsetavuse tööriista leiad siit

Kes saab taotleda?
Toetust antakse juriidilistele isikutele järgmistel tingimustel:
 • projekt on sisuliselt kõrgel tasemel ja professionaalselt läbi viidud;
 • projekt aitab kaasa  kultuurivaldkonna ja projekti autorite (teostajate ja loojate) arengule;
 • taotlus on selge ja läbimõeldud;
 • taotluse eelarve kuluridade lõikes on kooskõlas sündmuse tegevuskavaga;
 • projektil on läbimõeldud rahastusplaan;
 • projekti läbiviimisel lähtutakse keskkonnahoiu põhimõtetest;
 • projekt teostamisel on arvestatud ligipääsetavuse põhimõtetega;
 • projekti või toetatava tegevuse turundus- ja kommunikatsiooniplaan on kirjeldatud.

Kulud, millele antakse toetust:
 • projekti juhtimisega seotud tööjõukulud (näiteks projektijuhi ja raamatupidaja töötasu);
 • projekti tegevuste läbiviijate teenustasud (näiteks kunstnik, giid, juhendaja, lavastaja, esineja ja näitleja);
 • ruumi üür (sündmuse ettevalmistamise ja toimumise aja eest) ning projekti läbiviimiseks vajaliku tehnika rent;
 • turunduskulud, sealhulgas sündmustega seotud trükimaterjalide ja plakatite valmistamine ning välireklaam, sotsiaalmeedia-, raadio- ja telereklaam;
 • transpordi- ja majutuskulud;
 • muud sündmuse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajalikud põhjendatud kulud.

Taotlusvoorude tähtaeg:
I taotlusvoor - 11. detsember 2023 (tegevusteks alates 1. jaanuarist 2024)
II taotlusvoor - 
13. mai 2024 (tegevusteks alates 1. juulist 2024).


Komisjon teeb otsused 45 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtajast.

Taotluse saab esitada Tallinna linna iseteeninduskeskkonnas, projektitoetuse vormil, valdkond „Kultuur“.


 

Viimati muudetud 20.05.2024