Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toetus muusikaprojektidele

Toetus muusikaprojektidele

Mis on taotlusvooru eesmärk?
Tallinn on UNESCO muusikalinn ning seetõttu on linna kultuurikalendrit täiendavad muusikaprojektid meie erilise tähelepanu all. Toetusmeede on suunatud Tallinnas toimuvate ning avalikkusele avatud muusikasündmuste toetamiseks ning üheaegselt toetatakse nii uusi kui traditsioonilisi muusikasündmusi, mis on sisuliselt kõrgel tasemel, professionaalselt läbi viidud ning mitmekesistavad Tallinna kultuurielu.

Lähtudes eesmärgist, et kultuurisündmused oleksid maksimaalselt kättesaadavad võimalikult laiale osale linlastest, pöörame esitatud taotluste hindamise raames eraldi tähelepanu neile projektidele, mis toimuvad väljaspool Kesklinna linnaosa.

Samuti hindame projektide keskkonnasäästlikke korralduspõhimõtteid ning ligipääsetavust.  Ligipääsetavuse all mõistetakse kogu elanikkonna kaasatust elu- ja infokeskkonda, mis tähendab, et kõikidele inimestele olenemata nende vanusest või tervislikust seisundist on tagatud võrdsed võimalused ühiskonnaelust osa võtta. Ligipääsetavuse all mõistame nii füüsilise ruumi kui info ja teenuste ligipääsetavust. Loe ligipääsetavusest põhjalikumalt
siit.

Ligipääsetavuse tööriista leiad siit


Tallinna linnalt toetust taotledes tuleb kultuuriprojektide korraldajatel anda ülevaade keskkonnahoidlikest põhimõtetest, mida sündmuse korraldamisel järgitakse. Selleks tuleb esitada täidetud keskkonnasäästliku ürituse korraldamise kontrollnimekiri. Valminud roheraider aitab praktiliste näidete ja nõuannetega.


Kes saab taotleda?
Toetust antakse juriidilistele isikutele järgmistel tingimustel:
 • projekt haakub Muusikalinn Tallinn tegevuskavaga 2022-2025;
 • projekt on sisuliselt kõrgel tasemel ja professionaalselt läbi viidud;
 • projekt on oluline muusikavaldkonna ja projekti autorite (teostajate ja loojate) arengule;
 • taotlus on selge ja läbimõeldud;
 • taotluse eelarve kuluridade lõikes on kooskõlas sündmuse tegevuskavaga;
 • projektil on läbimõeldud rahastusplaan;
 • projekti läbiviimisel pööratakse tähelepanu jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtetele;
 • projekt teostamisel on arvestatud ligipääsetavuse põhimõtetega;
 • projekti või toetatava tegevuse turundus- ja kommunikatsiooniplaan on kirjeldatud.

Kulud, millele antakse toetust:
 • projekti juhtimisega seotud tööjõukulud (näiteks projektijuhi ja raamatupidaja töötasu);
 • projekti tegevuste läbiviijate teenustasud (näiteks esineja ja õhtujuht);
 • ruumi üür (sündmuse ettevalmistamise ja toimumise aja eest) ning pilli, heli- ja valgustehnika rent;
 • turunduskulud, sealhulgas sündmustega seotud trükimaterjalide ja plakatite valmistamine ning välireklaam, sotsiaalmeedia-, raadio- ja telereklaam;
 • transpordi- ja majutuskulud;
 • muud sündmuse ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajalikud põhjendatud kulud.

Taotlusvoorude tähtaeg:
I taotlusvoor - 22. jaanuar 2024 (tegevusteks alates 1. veebruarist 2024).
Komisjon teeb otsused 45 kalendripäeva jooksul taotlusvooru tähtajast.

Taotluse saab esitada Tallinna linna iseteeninduskeskkonnas projektitoetuse vormil, valdkond „Kultuur, Muusikaprojektid“.

 

Viimati muudetud 20.05.2024