Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toetusmeede linna kontsertpaikade elava muusika programmi koostamiseks ja läbiviimiseks

Taotluste tähtaeg: 8. august 2022

Taotluse esitamist saad alustada siit.

Tallinna linn toetab muusikalinna tegevuste raames 2022. aasta sügis-talvisel perioodil linnas tegutsevaid elava muusika programmi korraldavaid kontsertpaiku. Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärgid on:

1.     Anda elava muusika klubidele kindlustunne korraldada mitmekülgsemaid sündmusi, kus on oma koht alustavatel kollektiividel, kellel veel ei ole oma kindlat publikut välja kujunenud ning kelle kontsertide korraldamine on suurem majanduslik risk.
2.    Aidata kaugemas perspektiivis kaasa uute kontserdipaikade tekkimisele, mis rikastavad meie muusikamaastikku ja pakuvad paremad võimalused kultuurikalendri kvaliteetseks mitmekesistamiseks ning vaba aja veetmiseks.
3.    Võimaldada edukalt toimivatel kontserdipaikadel suurendada investeeringuid heakorra tagamiseks, näiteks turvalisuse ja heliisolatsiooni parendamiseks.

Toetuse taotlemise eelduseks on regulaarne kontserttegevus ning elava muusika klubi peab korraldama poolaastas vähemalt 10 avalikku kontserti, millele müüakse pileteid. 2022. aastal on kontserdipaiga pidajatele makstavateks tegevustoetusteks Tallinna linna eelarves planeeritud 100 000 eurot.
 

Linna kontsertpaikadele 2022. aasta sügis-talviseks perioodiks eraldatava toetuse andmisel lähtutakse järgnevast:

•    Toetust saavad taotleda siseruumis asuv kontsertpaik, mis mahutab kuni 1000 inimest ja mis korraldab poolaastas vähemalt 10 elava muusika kontserti, millele müüakse pileteid.
•    Kontsertpaiga pidaja esitab toetuse taotlemisel sündmuste kava, mis sisaldab nii toetuse kasutamise perioodi (lõppkuupäevaga hiljemalt 31.12.2022) kui ka sellele eelnenud kuue kuu sündmusi.
•    Toetust antakse kuni 25% taotluse eelarve kogumahust summas kuni 15 000 eurot taotleja kohta.
•    Toetuse saamise tingimuseks on kontserdipaiga pidaja koostöö heakorra tagamisel nii kontserdipaigas kui selle vahetus läheduses Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, asjaomase linnaosa valitsuse ja Politsei- ja Piirivalveametiga ning tingimus, et kontserdipaiga pidaja järgib avaliku korra tagamisele suunatud soovitusi ja ettekirjutusi oma tegevusest teavitamisel, müraprobleemide vältimisel, turvalisuse tagamisel jne. Kontsertpaikade programmi toetuse abikõlblikud kulud on:
•    Kontsertpaiga programmi koostamise ja läbiviimisega seotud tööjõukulud (programmijuht)
•    Muusikute honorarid ning transpordi- ja majutuskulud,
•    Lava-, heli-, valgus- ja videotehnika rendi ning paigalduse kulud,
•    Turundus- ja kommunikatsioonikulud

 

Lisainfo: Birgit Krullo (birgit.krullo@tallinnlv.ee)

Kõigi Tallinna mittetulundustegevuse toetustega kultuurivaldkonnas saad tutvuda siin.

Viimati muudetud 11.07.2022