Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kultuurikilomeetri kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile lõigus Logi tänav kuni Tööstuse tänav

Kultuurikilomeetri kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile lõigus Logi tänav kuni Tööstuse tänav

RIIGIHANKE KUULUTUS

 

Tallinna Kommunaalamet (edaspidi hankija (registrikood 75014913) soovib sõlmida hankelepingut,

 mille eesmärk on Kultuurikilomeetri - kergliiklustee rajamine projektijärgses mahus ning vastavuses projektis, kehtivates standardites, määrustes ja normides toodud nõuetega.

 

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

10.09.2010

Riigihanke nimetus

Kultuurikilomeetri kergliiklustee rajamine vanale raudteetammile lõigus Logi tänav kuni Tööstuse tänav

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Ehitustöö teede katete ja välisvalgustuse rajamist ning haljastustöid - kogu töö üleandmist tellijale, täitjale ja haldajale

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

10.09.2010

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

15.09.2010

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus, pakkuja ning tema esindaja kontaktandmetega.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Ain Orav, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, [email protected], 6 404 372

Viimati muudetud 21.02.2024