Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Koosseis ja töötasustamine

Seisuga 01.september 2021 töötab Tallinna Kuristiku Lasteaias kokku 50 töötajat. Neist pedagoogidena 31, abipersonalina 16 ja juhtkonnas 4 inimest. 

Tallinna Kuristiku Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt kinnitatud töötasujuhendile (.pdf).

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: 

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused; 

Tallinna linna ametiasutuste hallatavateasutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted

Töötasu alammäära kehtestamine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 07.04.2022