Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse (.doc), milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. 

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.

Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 07.04.2022