Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

2023/2024 õa ÕPPE- JA KASVATUSETEGEVUSE  EESMÄRGID:

 

 1.  Lasteaia õpetaja eesmärk on toetada laste kõne- ja keele arengut. Õpetaja julgustab lapsi rohkem eesti keelt kasutama, läbi erinevate mängude ja loovtegevuste. Lapsed tunnevad end eesti keele keskkonnas turvaliselt ning julgevad vabamalt kõneleda eesti keeles.
 2. Lasteaed väärtustab Eesti kultuuritraditsioone ning arvestab ka teiste rahvuste kultuuri eripärasid.
 3. Lasteaed toetab lapse mitmekülgset arengut ja oskab märgata iga lapse individuaalseid tugevusi või nõrkusi ning teeb tihedalt koostööd perekonnaga.

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED: 

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • Lapse loovuse toetamine;
 • Mängu kaudu õppimine;
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
 • Õppetegevused on omavahel lõimitud.

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024