Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rühmad

2021/2022 õppeaastal töötab edukalt 12 rühma, neist 3 sõimerühma, 1 tasandusrühm ja 8 lasteaiarühma.

Meie lasteaias töötavatel pedagoogidel  ja teenindaval personalil on aastatepikkune töökogemus erinevate vanuserühmadega töötamisel. Meie põhilised personali valiku kriteeriumid on oskus suhtuda lugupidavalt lastesse ja mõistvalt suhtuda nende probleemidesse. Meie pedagoogid on loomingulised, algatusvõimelised, vastutavad ja õiglased inimesed, kelle jaoks töö pole ainult eluvajadus, aga ka elumõnu. Rühmades Lepatriinu ja Päike on rakendatud projekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“, kus töötavad eesti keele õpetajad Kristina Gnidenko ja Lily Kurm. 

Viimati muudetud 21.03.2022