Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Töökorraldus

Töökorraldus

Tallinna Kuristiku Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 6.30-18.30. 

Kell 7.30-8.00 ja 18.00-18.30 on avatud lasteaias valverühm. Täpsem info valverühma kohta on leitav rühmade juures asuval infostendil ja rühma kodulehel.  

Muudatustest rühmade lahtiolekuaja kohta teavitakse lastevanemaid eelnevalt kirjalikult rühma stendil, rühma kodulehel või ELIISi vahendusel.  

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: Jõululaupäeva - 24.12 ; Uut aastat - 01.01 ; Vabariigi aastapäeva - 24.02 ; Võidupüha - 23.06, suletakse lasteaed kell 15.30. Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53 on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.

Lasteaia suvise kollektiivpuhkus aeg teatatakse lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses puhkuste ja laste vähenemisega.

Töölepingu seadus

§ 69. Puhkuse ajakava

Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

 • vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
 • vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
 • koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

 Kollektiivpuhkus

 • Kollektiivpuhkuse ajal on kõik lasteaia rühmad suletud. Tallinna linna määruse kohaselt ei maksa lapsevanem selle perioodi eest kohatasu.
 • Kollektiivpuhkuse aeg roteerub vastavalt kokkuleppele teiste lasteaedadega.
 • Kollektiivpuhkuse perioodil saavad lapsed vajadusel koha asenduslasteaeda. Asenduskohtade arv on piiratud. Asenduslasteaia koha avaldus täidetakse direktori juures kuni 31.05.
 • Lasteaia kohatasu võlgnevuse korral ei ole asenduslasteaeda kohta võimalik saada.
 • Kui laps ei külasta broneeritud ajal asenduslasteaeda, maksab lapsevanem siiski broneeritud perioodi eest proportsionaalselt arvestatud kohatasu.
 • Asenduslasteaias soodustused ei kehti.
 • Soovitame alla kolmeaastastel lastel asenduslasteaia kohta kasutada äärmisel vajadusel. Kindlasti vajab ka laps aasta jooksul puhkust. Kui teil ei ole võimalik koos lapsega puhata suveperioodil, siis leidke võimalus talle pikemat puhkust võimaldada mõnel teisel ajal.


Töökorraldus muul suveperioodil

Suveperiood on lasteaias 1.06-31.08.

 • Suveperioodil ei ole lasteaias avatud kõik rühmad. Moodustatud on segarühmad lasteaias käivatest lastest.
 • Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem enne suveperioodi algust tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib.
 • Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade meekonnad. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma meeskond.
 • Kuristiku lasteaias saavad suvel asenduskohta kasutada teiste eelnevalt kokku lepitud lasteaedade lapsed. Ka need lapsed jaotatakse rühmadesse samadest põhimõtetest lähtuvalt.
 • Info suveperioodil avatud rühmadest, laste paigutumisest ning rühmameeskondadest avaldatakse lapsevanematele enne suveperioodi algust ELIIS keskkonnas. Info on leitav lapse rühma infostendilt.

 

Viimati muudetud 22.08.2023