Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üldinfo

Oleme õnnelikud näha Teid ja Teie last meie lasteaias. Oleme tänulikud, et Te valisite meie lasteaia. 

Kuristiku Lasteaed avas oma uksed 1988. aastal.

Asutus tagab 1.5 - 7 aastaste laste edukat kasvatust ja õpetust. Lasteaias töötab hetkel 12 rühma: 3 sõime- , 1 tasandus- ja 8 aiarühma.

Meie lasteaias hoolikalt säilitatakse ja arendatakse terve põlvkonna kasvatustraditsioone, pidevalt toimub uue metoodikate otsing, mida saab kasutada eelkooli lastega töötamisel. Töötame selles suunas, et meie kasvandikud oleksid ettevalmistatud edasiseks kooli õppimiseks, samuti püüame luua rõõmu atmosfääri, et iga päev lasteaias oleks ere ja meeldejääv!

Loodame, et Teie lapsel oleks siin mugav, lõbus ja huvitav.

 

Lasteaed töötab tööpäevadel kell 6.30 – 18.30

Lasteaed asub Lasnamäe linnaosa lõpus, bussipeatusest ja peatänavast kaugel. Läheduses asub Pirita jõgi.

Õueala on suur ja avar. Igal rühmal on oma mänguvälja ala. Lasteaia territoorium on hoolitsetud, pidevalt täiendatakse haljastust ning soetatakse mänguväljakuid ja –seadmeid.

Lasteaias on spordi- ja muusikasaal, mugavad kahetoalised rühmaruumid, metoodika ja logopeedi kabinetid, juhtkonna kabinetid, köök, tervishoiutuba, pesu- ja toiduladu, ruumid abitöölistele, personalituba, kostüümide ja dekoratsioonide panipaigad.

Kvaliteetseks haridusprotsessi korraldamiseks on lasteaia käsutuses tehnika, mängu- ja õppematerjalid.

Lasteaias on järgmised võimalused:

  • erivajadustega laste toetamine tugiteenuse kaudu;
  • omanäolised muusikategevused;
  • koreograafia tegevused lastele;
  • terviseedendamise arendamine rühmades;
  • õigesti tasakaalustatud toitumine;
  • tulemuslik eesti keele õpe.

 

Missioon

Lasteaia missioon on luua tingimusi, mis toetavad lapse individuaalsust ja soodustavad kompetentside kujundamist, mis tagavad lapsele tema edu nii tänapäeval  kui ka tulevikus.

Visioon

Tallinna Kuristiku Lasteaias on loodud arendav hariduskeskkond, mis soodustab laste  kasvamist terveteks, elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimelisteks isiksusteks.

Põhiväärtused

  • Avatus - oskus osaleda kommunikatsiooni protsessis ning püüdlus uuenduste poole;
  • Koostöö – sotsiaalne kompetentsus, tihe koostöö vanemate, laste ning partneritega;
  • Professionaalsus – oskus töötada erinevate infoallikatega ja leida kõikidele probleemidele aja- ja asjakohane lahendus.

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 07.10.2022