Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eesmärgid ja põhimõtted

Eesmärgid ja põhimõtted

KELA § 24.jpg

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

 • terviklik ja positiivne minapilt;
 • ümbritseva keskkonna mõistmine;
 • eetiline käitumine ning algatusvõime;
 • esmased tööharjumused;
 • kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
 • arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine; kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine. 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024