Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapsevanema meelespea

Lapsevanema meelespea

Lapsevanemad.jpg

Vanematel on õigus:

  • tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  • nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomiseks ja parendamiseks;
  • tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  • saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta. 

Vanemad on kohustatud:

  • looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  • kinni pidama lasteasutuse päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest. 

Sellest tulenevad lasteaia nõuded: 

Laps tuleb lasteaeda hommikul hiljemalt kella 9.00-ks. Hilisem toomine häirib rühma tegevusi. Köök vajab sööjate arvu kell 9.15.

Lapsevanem annab teada lapse hilisemast tulekust järgmisel päeval (hiljem, kui kell 9.15) rühma personalile eelmisel päeval või hommikul hiljemalt kella 9.00-ks.

Lapsevanem teatab lapse puuduma jäämisest hiljemalt esimese puudumise päeva hommikul kuni kella 9.15-ni rühma personalile, direktorile või direktori asetäitjatele telefonil 6 367-016. 

Lapse toob ja annab rühma personalile üle lapsevanem või tema poolt volitatud isik. Rühma personal vastutab ainult neile isiklikult üle antud laste eest.

Lasteaed suletakse kell 19.00, mis tähendab, et selleks ajaks on ka viimane lapsevanem koos lapsega lahkunud, seetõttu tuleks õhtul lapsele järele tulla piisava ajavaruga - vähemalt 15 minutit enne 19.00

Soodsate tingimuste loomiseks lastele lasteaias, mille hulka kuulub kindlasti puhtus ruumides, palume, et lapse tooks ja viiks ainult üks lapsevanem. Meie lasteaial ei ole rühmadel eraldi sissepääse.

Lapsega tulles õpetatakse ja nõutakse lapselt järjekindlalt jalgade pühkimist.

Laps kasvab paljuski eeskuju najal ja ta jäljendab kõiki täiskasvanuid, kellega ta kokku puutub. Teretatakse koos lapsega kõiki lasteaia majas ja territooriumil vastu tulevaid inimesi.

Jalgrataste, tõukerataste, rulade, rulluiskude toomine lasteaeda ei ole lubatud laste ohutuse ja maja heakorra huvides.

Talvel jäetakse kelgud õue, selleks eelnevalt rühmas kokku lepitud kohta, majja sisse ei ole lubatud tuua. 

Laste riided ja jalatsid on markeeritud, et oleks võimalik neid tuvastada, kui laps ise ära ei tunne või otsida, kui on kaduma läinud.

Lastel on vahetusriided õue jaoks.

Aiarühmade lastel on  võimlemisriided riidest kottides, mitte kilekottides. Laste riided ja jalatsid on puhtad ja lapsele mugavad.

Tähtsamad ülelasteaialised peod on sügispidu, jõulupidu ja kevad- ja emadepäeva pidu, kus lapsed on peoriietes.  Nendel pidudel osalevad ka lapsevanemad.

Peosaali sisenevad lapsevanemad ja külalised ilma üliriiete ja välisjalanõudeta.

Lasteaias toimuvad ka temaatilised mängupeod. Lastevanemate abi vajatakse kostüümide valmistamisel.

Lasteaiatasu tuleb maksta iga kuu hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks. Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Lasteaia territooriumil mängivad ainult lasteaia töötajate hoole all olevad lapsed. Kui lapsevanem on lapsele järele tulnud, siis ei jääda õuealale mängima, vaid lahkutakse lasteaia territooriumilt.

Lasteaia koridorides jooksmine on ohtlik nii jooksvale lapsele, kui koridoris liikuvatele teistele inimestele, mistõttu koridorides jooksmine ei ole lubatud.

Lapse lahkumise soovi korral esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.

Küsimuste ja probleemide tekkimise korral pöörduda esmalt rühma personali, seejärel lasteaia juhtkonna poole:

Lasteaiatasu arvetega tegeleb sekretär.

Õppe - ja  kasvatustegevusega seotud küsimustega tegeleb õppealajuhataja.

Laste toitlustamisega seotud küsimustega tegeleb direktori asetäitja majanduse alal.

Direktor tegeleb kõikide lasteaias ettetulevate probleemidega.

Koostööd tehes muudame me laste viibimise lasteaias meeldivaks ja turvaliseks!

Lapsevanema meelespea (pdf, printimiseks).

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024