Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Väikesed käed värvivad.jpg
Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Õppetöö lasteaias toimub aastaringselt, kuid suvekuudele on arvestatud õpitu kordamine ja süvendamine ning võimalikult palju kasutatakse aega õues viibimiseks.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalik teha valikuid. See õpetab lapsi iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuse eest vastutama.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas.

Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi:

 • kuulamine;
 • kõnelemine;
 • lugemine ja kirjutamine;
 • vaatlemine;
 • uurimine;
 • võrdlemine;
 • arvutamine;
 • liikumistegevused;
 • muusikategevused;
 • kunstitegevused.

Planeeritud õppe-kasvatustegevusele annab õpetaja oma hinnangu päevikus järgnevalt:

 • roheline täpp- tegevus täitis eesmärgi;
 • kollane täpp- teema vajab kinnistamist, täiendamist;
 • punane – teema tuleb uuesti läbi võtta sest tegevus ebaõnnestus (enamus ei saanud hakkama, palju puudujaid vms.).

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024