Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks

Õppeaasta eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks

IMG_1774.JPG
2023/2024 õppeaasta põhieesmärgid meie lasteaias on:  

 • Laps omandab tööoskusi ja -harjumusi läbi praktiliste tegevuste.
 • Laps väärtustab Eestit kui oma kodumaad, tema keelt, rahvakultuuri ja traditsioone.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks

 • Laps omandab tööoskusi ja -harjumusi läbi praktiliste tegevuste, selleks:          
 • Korrapidamise sisse viimine kõikides rühmades (köögist toidu toomine, laua katmine, toidu jagamine jne), luua süsteem, mis tagaks et kõik lapsed osa saaksid; nõuda õpetaja abidelt korrapidamise järgimist ja juhendamist;
 • Õpetajatel töökasvatuse- alastel koolitustel osalemine, iseseisvalt õppimine ja uurimine, uute ideede otsimine;
 • Lastel tutvumine elukutsetega läbi mängu ja õppetegevuse. Õppekäigud erinevatesse asutustesse, väiksematel lasteaia piires;
 • Erinevate elukutsete esindajate küllakutsumine (lapsevanemad);
 • Näituse „Meie teeme tööd“ läbiviimine koostöös vanematega: laste tööteemalised kunstitööd; korrapidajate põlled ja graafikud, fotod lastest töötegevuses jne – S.Viil; 
 • Vanemates rühmades puutöönurkade sisse seadmine või vastavate päevade-nädalate  läbiviimine, töövahendite tundmaõppimine (lasteaias olemas mitmed tööriistakomplektid), esemete ja mänguasjade meisterdamine  (laevad, medalid…);
 • Vanemates rühmades oma raamatute tegemine (kirjutamine, illustreerimine, köitmine jne;    
 • Keraamikaahju ära kasutamine tegevuste läbiviimiseks ja erinevate kingituste või N. laadakauba valmistamiseks, lisaks savile olemas ka klaasipõletusvõimalus;
 • Rühmades kokandusega tegelemisega jätkamine (retseptid, tutvumine toiduainetega ja nende töötlemisega);
 • Aiandusega tegelemisega jätkamine (külvamine, kastmine, harimine ja väetamine. Kevadel miniaiandus aknalaudadele);
 • Korrastustööde läbi viimine lasteaia õuealal – sügisene lehtede riisumine, lillekastide (peenarde) ja mänguplatside korrastamine (paluda, et majahoidja sügisel kõiki lehti ära ei riisuks, jätaks lastele mängimiseks ja riisumiseks ka);
 • Laste suunamine märkama kaaslase abivajadust ja korratust ümbruses, ning jõukohaselt sekkuma;
 • Eneseteenindusega tegelemine: riietumine, enese järelt koristamine, riiete asetamine kappi, toolile, kuivama  jne.
 • Jõukohaste töötegevuste läbiviimine rühmas: mänguasjade koristamine, õppetegevusteks vahendite valmispanek ja koristamine, kraanikausside või nukupesu pesemine;
 • Laps väärtustab Eestit kui oma kodumaad, tema keelt, rahvakultuuri ja traditsioone, selleks:
 • Eesti teema käsitlemine kõigis vanuserühmades, rahvakultuuri nädalate läbiviimine (eesti toitude nädal, kadrinädal, mardinädal, vanarahva mängude nädal);
 • Eesti keele rohke kasutamine rühmade õppe- ja igapäevategevustes: liisusalmid, kõnemängud, sõnamängud, eestikeelne kirjandus, lavastusmängud jne;
 • Võimalusel rahvamuusikute (erinevaid pille tutvustama) ja rahvatantsijate (näitaks ette põhisamme jne) külla kutsumine, võimalusel viia läbi rahvatantsupäev või kutsuda lasteaia sünnipäevaaktusele;
 • Osalemine Tallinna Loitsu Lasteaia keele ja kultuuriprojektis;
 • Karnevali läbiviimine ”Maad ja rahvad” - R.Demus, K.Heinman;
 • Tähestikunäituse läbiviimine -   rühmad saavad eesti tähestiku A3 suuruses tähed ja kaunistavad need vastavalt soovile (rahvuslikult), tähed jäävad lõpupidude dekoratsiooniks - M.Lori, K.Djužev ;
 • Nutikuu raames õues õpiroboteid kasutades vanasõnade, mõistatuste ja muude rahvuslike elementidega tegevusraja loomine, teiste lasteaedade laste külla kutsumine kutsumine H.-M.Kupper, digitöörühm;
 • Näituse Eesti kultuur ja traditsioon läbiviimine-  laste joonistused, voolingud meisterdused rahvakultuuri teemal (käsitööesemed, rahvariided, mustrid, rahvussümbolid, vanaaja asjad, kaltsutited) koos vanematega -  A.Lehismets;        
 • Võimalusel vabaõhumuuseumi, talude, mõisate ja losside külastamine suuremate lastega;                                                                                                          
 • Sügismatka läbiviimine spordinädala raames. "Uurime ja avastame Eesti loodust" KEV, VA, KA K. Leipsig;
 • Muusikategevustes ja rühmades lastele eesti rahvalaulude,-tantsude ja -mängude õpetamine, nende osakaalu suurendamine lasteaia ühisüritustel;
 • Jälgimine, et personal räägiks lastega eesti keeles;                                       
 • Lastele vanadest tööriistadest ja tööviisidest teadmiste andmine. Võimalusel rühmades vanaaegsete töövahendite ja töövõtete kasutamise proovimine (ketramine, kraasimine, villase lõnga värvimist looduslike värvidega), võimalusel seda õpetavate inimeste külla kutsumine;
 • Õpetajatel rahvuskultuuri- alastel koolitustel osalemine, iseseisvalt õppimine ja uurimine, uute ideede otsimine;
 • Eesti keele õpetaja tööle võtmine.

Viimati muudetud 21.02.2024