Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Terviseedendus lasteaias

Terviseedendus lasteaias

perepaev_2017_kevadel.jpg Tervist edendava lasteaia ehk TEL eesmärk on hoida ja edendada lapse tervist ning luua lasteaias keskkond, mis toetab lasteaiapere heaolu ja tervist. Oluline on tervise ja heaolu väärtustamine ning seda toetav juhtimine. Samuti ka personali  pädevus tervise edendamisel, ennetustöös ning laste tervist toetavate mõjusate tegevuste elluviimine lasteaias.
TALLINNA LÄÄNEMERE LASTEAED KUULUB TEL VÕRGUSTIKKU ALATES 2023 aastast.
Tervisedenduse tegevuse aluseks on Tallinna Läänemere Lasteaia tervisedenduse tegevuskava 2023-2026.
Katrin Leipsig – liikumisõpetaja, tervisemeeskonna juht
Margit Langerpaur – õpetaja abi
Kati Plaser - õpetaja
Aive Lepik -  õpetaja
Irina Puranen - kokk
Külli Lõpp - direktor

TERVISEDENDUSE PÕHIMÕTTED:
 • Koostöö arendamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel;
 • Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
 • Tervislike harjumuste kujundamine (toitumine, hügieen, liikumine);
 • Turvalise keskonna loomine (füüsiline ja vaimne turvalisus, sotsiaalsed oskused ja kiusamise ennetamine).
TERVISEEDENDUSE VISIOON:
Tallinna Läänemere Lasteaias on turvaline keskkond, kus iga laps tunneb ennast rõõmsana, vajalikuna. Anname võimaluse läbi mängu uurida, avastada ja luua toetavas ning arendavas keskkonnas. Arvestame iga lapse individuaalsusega.
TERVISEEDENDUSE MISSIOON:
Meie missiooniks on füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt tervete laste kasvatamine ja arendamine. Kollegide toetamine ja  läbipõlemise ennetamine.

TERVISEDENDUSE EESMÄRGID:
 • Ruumid ja õueala on kooskõlas tervisekaitse nõuetega;
 • Ruumide tuulutamine lastest vabal ajal (vastavalt vajadusele mikrotuulutus);
 • Laps on terve (füüsiliselt, vaimselt);
 • Lapsed liiguvad regulaarselt värskes õhus sõltuvalt ilmastikutingimustest;
 • Hügieeni harjumuste kujundamine lapsel, puhtuse hoidmise õpetamine;
 • Tervislik toitumine, lapsel on teadmisi toidu vajalikkusest, vitamiinide olulisusest;
 • Tervisemeeskond jälgib laste tervislikku seisundit, vajadusel teavitab lapse
vanemaid ja tervishoiutöötajat;
 • Lasteaia personal teeb koostööd lapsevanematega lapse arengu toetamiseks;
 • Tagatud on personali terviseteadlikkuse tõstmine läbi järjepideva ja vajaduspõhise koolitamise.

Viimati muudetud 10.08.2023