Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

 

Esimesse klassi astumine

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

Taotluse esitamine
Olulised tähtajad
Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse
6-aastasena kooliastuv laps (teavitamine)
Lapsevanema teavituskohustus (koolikoha määramisest loobumine)
Õigusaktid ja lisainfo
Teabeleht nutiseadmega vaatamiseks


Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist:

eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit) - NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 

Paberil Tallinna Haridusametis kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus)
E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid: koolikohustuslikule lapselekoolikohustuslikust east nooremale lapselevene keeles   
   
Olulised tähtajad kooli astumisel 

1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.

Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.


Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.

Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar.

Täpsem info koolide kodulehetedel.

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:
Tallinna Inglise Kolledž
Tallinna Juudi Kool
Tallinna Prantsuse Lütseum
Tallinna Reaalkool
Tallinna Tõnismäe Reaalkool 
Vanalinna Hariduskolleegium

Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass
Gustav Adolfi Gümnaasiumis
Tallinna 21. Koolis
Tallinna Saksa Gümnaasiumis
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis
Kadrioru Saksa Gümnaasiumis 
Tallinna Pae Gümnaasiumis

Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitada Tallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit. 

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile  1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.   

Tallinna Haridusametit saab teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust

Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5. 

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.

Õigusaktid ja lisainfo

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10)

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.

Teabeleht korduma kippuvate küsimustega:
 
Teabelehe "Laps läheb esimesse klassi ..." tekst nutiseadmega vaatamiseks

Lisateave:

Tel: 640 4590
E-mail: [email protected] 

E-N kell 8.15-17.00
R kell 8.15-15.45

Viimati muudetud 27.10.2023