Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

 • Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §16 lg5 ja PGS §9 lg2  väljastab lasteaed õppekava läbinud  koolikohustuslikus eas lapsele koolivalmiduskaardi.
 •  Koolivalmiduskaart vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks väljastatakse paberkandjal vanemale allkirja vastu. Teine eksemplar säilitatakse lasteaias elektrooniliselt.
 •  Koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused.
 •  Koolivalmiduskaart lähtub konkreetsest lapsest, toob esile lapse arengu tugevad küljed ning annab soovitusi edaspidiseks.
 •  Koolivalmiduskaart väljastatakse vanemale hiljemalt lapse lasteaia lõpetamise aasta 20.augustiks.
 •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi panna kooli koolikohustuslikust east nooremat last väljastab lasteaed hinnangu tema lapse koolivalmiduse kohta hiljemalt käimasoleva aasta 1.maiks.
 •  Kui lapsevanem on avaldanud soovi koolikohustuse täitmise algust edasi lükata koostavad pedagoogid lapse kohta iseloomustuse esitamiseks nõustamiskomisjonile.


Olulised tähtajad kooli astumisel 

 • 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressile või lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist
 

Viimati muudetud 11.01.2024