Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse vastuvõtmine Seli lasteaeda

Lapse vastuvõtmine Seli lasteaeda

  • Lasteaiakoha taotlemiseks (järjekorda panemiseks) tuleb vanemal lapse sünnitunnistuse alusel täita haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohane vastuvõtu taotlus ja esitada see ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga.
  • Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse (lasteaia) valikut, soovi korral saab lisada ka 3 sõimevalikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. 
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.  
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel
  • Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel ja lapse lasteaia nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lasteaeda vastuvõtmise avalduse(.doc)
  • Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.
  • Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
  • Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

 

 

 

Viimati muudetud 29.05.2024