Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenus toetab puudega lapse vanema toimetulekut või töötamist ning tagab sel ajal lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärk võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (nt töö otsimine, koolitustel osalemine, puhkamine jms).

Lapsevanema asemel tegeleb lapsega väljaõppinud (tegevusloaga) lapsehoidja.

Hea teada

Lapsehoiuteenuse rahastamiseks on olenevalt teenuse mahust mitu võimalust (toetus- ja tasandusfond ning Euroopa Sotsiaalfond koos või eraldi). Selle kohta jagab perele täpsemat infot linnaosavalitsuse spetsialist, kes selgitab välja pere abivajaduse ja määrab teenusele suunamisel teenuse finantseerimisallikad.

  • Lapsehoiuteenust on kokkuleppel teenuseosutajaga võimalik kasutada kas teenuseosutaja juures või lapse kodus.
  • Lapsehoiuteenust rahastatakse kuni 18-aastastele raske ja sügava puudega lastele teenusele suunamise otsuse tähtajani.
  • Lapsevanem saab teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses. Ööpäevane teenus võib sobida vanemate puhkusel või lähetusel viibimise ajaks.
  • Lapsehoiuteenust ei ole võimalik saada ootamatult tekkinud teenuse vajaduse korral, sest teenuse taotlemise ning lepingu sõlmimise protsess võtab aega mõned nädalad.