Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

29.08.2018 nr 1-7/ 3

Lasnamäe Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll

Tallinn

Algus 11.30, lõpp 12.00                                                                                29.08.2018 nr 1-7/ 3

Koosoleku juhataja: J. Kozlova
Koosoleku protokollija: I. Kobõlkina

Osavõtjad: J. Kozlova, I.Kobõlkina, J.Torf, T.Melnik- Beljajeva, A. Tregub
Puudusid: I. Ahlberg
Kutsutud: A. Zolotova, O. Raag, A. Tsurenkova, A. Freimann

Päevakord:

  1. Koolihoone remont
  2. Muudatused kooli õppekavas
  3. Õpilastega peetavate arenguvestluste tingimused ja kord

Otsustati:

  1. Kooli direktoril ja hoolekogu esindajal üheskoos pöörduda remondi tähtaaegade täpsustamiseks HA juhataja ja linnapea poole.
  2. Kiita heaks ja teavitada lapsevanemaid lähimal koosolekul
  3. Võtta arenguvestluste kord kasutusele, arenguvestluste protokollid teha paberkandjal

J. Kozlova                                                                                               I.Kobõlkina
Hoolekogu esimees                                                                     Koosoleku protokollija

Viimati muudetud 23.06.2022