Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

30.07 2018 nr 1-7/ 2

Lasnamäe Põhikooli Hoolekogu koosoleku protokoll

Tallinn

Algus 11.30, lõpp 12.00                                                                                        30.07 2018 nr 1-7/ 2

Koosoleku juhataja: J. Kozlova
Koosoleku protokollija: I. Kobõlkina

Osavõtjad: J. Kozlova, I.Kobõlkina, J.Torf, T.Melnik- Beljajeva
Puudusid: I. Ahlberg
Kutsutud: A. Zolotova, O. Raag, N. Šabarova, A. Freimann

Päevakord:

  1. Kooli 2019. aasta eelarveprojekti arutelu
  2. Kooli arengukava arutamine

Otsustati:

  1. Kiita 2019.a eelarve projekt heaks.
  2. Kiita tegevuskava heaks, teatada õpetajatele õppenõukogu koosolekul. Kooli juhtkonnal koostöös hoolekoguga pöörduda remondi küsimusega linna volikogu poole.

J. Kozlova                                                                                                       I.Kobõlkina
Hoolekogu esimees                                                                                Koosoleku protokollija

Viimati muudetud 29.10.2018